Skoči do osrednje vsebine

Nagovor direktorice Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov ob svetovnem dnevu beguncev

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce je 20. junij razglasil za svetovni dan beguncev. Na ta dan se spomnimo vseh ljudi, ki so morali iz najrazličnejših razlogov zapustiti svoje domove in si poiskati varno zatočišče v drugi državi. Obeležitve potekajo po vseh državah in opozarjajo na solidarnost in zagotavljanje pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Letos obeležujemo dan beguncev s sloganom, ki opozarja na zagotavljanje varnosti - Kdorkoli. Kjerkoli. Kadarkoli. Vsak ima pravico do varnosti.

V Sloveniji smo letos zaradi vojne v Ukrajini še bolj soočeni s stisko beguncev. Danes je na območju Republike Slovenije več kot 4 tisoč oseb, ki imajo urejen status začasne zaščite. Takoj po začetku vojne v Ukrajini smo vzpostavili dva večja nastanitvena centra, v Logatcu in na Debelem rtiču, ter dogovorili druge namestitve po Sloveniji, ki so primerne za nastanitev posameznikov, družin ali večjih skupin. Vzpostavili smo klicni center, na katerega se lahko obrnejo državljani Ukrajine, ki želijo pojasnila v zvezi z urejanjem njihovega statusa, namestitve ali denarne pomoči. Tesno se povezujemo z lokalnim okoljem, v katerem so nameščeni begunci, jih informiramo glede uveljavljanja pravic in povezujemo z ostalimi organizacijami v okolju, od organizacij za učenje slovenščine do zavodov za zaposlovanje. Z vztrajnim iskanjem rešitev smo uresničili projekt premestitve dela sirotišnice iz Ukrajine v Slovenijo. Z dobro voljo številnih sodelujočih smo tako za male otroke brez staršev vzpostavili prijeten ''dom za otroke''.

Naša skrb je ves čas namenjena tudi nastanitvi in oskrbi prosilcev in oseb z mednarodno zaščito. V azilnem domu in njegovih izpostavah biva več kot 700 oseb, ki imajo status vlagatelja namere oziroma prosilca za mednarodno zaščito. V letošnjem letu smo v azilni dom in njegove izpostave nastanili že 3487 oseb. Kapacitete azilnega doma so ves čas zapolnjene, vsem nastanjenim osebam zagotavljamo vse pravice, ki so jim zagotovljene z zakonom. V Republiki Sloveniji poleg tega prebiva več kot 700 oseb z mednarodno zaščito, ki jim prav tako na različne načine pomagamo pri njihovem vključevanju v našo družbo. V prihodnosti pa želimo dodatno pozornost nameniti najranljivejšim skupinam, še posebej mladoletnikom brez spremstva.

Slovenija je varna država, zato se trudimo varno namestitev zagotoviti tudi tistim, ki je v svojih državah nimajo. Vsem beguncem čestitamo, da so zbrali pogum, ker so odšli iz domovine, v kateri razmere trenutno ne zagotavljajo varnega življenja. Še naprej se bomo trudili zagotavljati varen dom tukaj v Sloveniji, zaključuje svoj nagovor direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, mag. Katarina Štukelj. 

Otroci med igro z milnimi mehurčki

Obeležitev svetovnega dneva beguncev na Debelem rtiču 17. junija.

1 / 2