Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o predvideni delni in popolni zapori ceste Gornji Petrovci–Kuzma pri gostilni Gaberšek

Direkcija RS za infrastrukturo je pristopila k rekonstrukciji dveh prepustov (čez Dolički potok in potok Lukaj) in ureditvi križišča pri gostilni Gaberšek na državni cesti R3-721, odsek 1317 Gornji Petrovci–Kuzma.

Direkcija RS za infrastrukturo je pristopila k rekonstrukciji dveh prepustov (čez Dolički potok in potok Lukaj) in ureditvi križišča pri gostilni Gaberšek na državni cesti R3-721, odsek 1317 Gornji Petrovci–Kuzma. V sklopu del je predvidena tudi ureditev navezave ceste pred in za križiščem in izgradnja manjkajočih površin za pešce, ki bodo povezane z obstoječimi površinami za pešce. Urejeni bosta tudi strugi potoka Lukaj in Dolički potok.

Trenutno so v teku pripravljalna dela, in sicer zakoličba objektov in priprava gradbišča.

 

V času izvajanja del sta od 22. 6. 2022 do 15. 9. 2022 predvideni popolna in polovična zapora ceste, ki bosta vzpostavljeni izmenično, in sicer bo najprej vzpostavljena popolna zapora in nato še polovična zapora ceste.

 

Polovična zapora ceste R3-721, odsek 1317 Gornji Petrovci–Kuzma čez potok Lukaj.

V času delne zapore bo promet potekal izmenično enosmerno s pomočjo prometno odvisnih semaforjev.

 

Popolna zapora ceste R3-716, odsek 5630 Grad–Kuzma čez Dolički potok.

V času popolne zapore bo obvoz urejen po vzporedni občinski cesti JP 698224 (označen z zeleno barvo) v dolžini cca 150 m.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

 

Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo 24/7 v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970).