Skoči do osrednje vsebine

Zaključek obravnave vlog Zavoda za gozdove Slovenije za jesensko sadnjo 2021

Izdani odločbi o dodelitvi sredstev na podlagi Uredbe za žled: 1.2 Aktivnost Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo v vrednosti 412.524,96 evrov in na podlagi Uredbe za vetrolom: 1.2 Aktivnost Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo v vrednosti 102.268,34 evrov.

1. 2. 2022 smo prejeli elektronsko oddani 2 vlogi v višini zaprošenih sredstev 514.793,30 evrov.

Zaključili smo obravnavo obeh vlog prispelih po Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18, 47/19, 82/20 in 97/21) in Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19, 47/19, 82/20 in 97/21).

 

Dne 8. 6. 2022 sta bili izdani 2 odločbi o pravici do sredstev v skupni višini 514.793,30 evrov.