Skoči do osrednje vsebine

Prve odločbe za projekte pitne in odpadne vode iz Načrta za okrevanje in odpornost

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo prve pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev javnih razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost. Pri javnih razpisih »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« in »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)« so bile izdane tri odločbe v vrednosti dobrih 1,5 milijona evrov.

Vodovodni sistemi

V sklopu javnega razpisa »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« je MOP 14. junija vlagateljem izdal dve pozitivni odločbi v višini  654.412 evrov.

Iz celotne vrednosti javnega razpisa, ki znaša 53.700.000 evrov, je rezerviranih 16.353.489 evrov. Rezervirana sredstva se nanašajo na prejete vloge, kjer pregledi še niso bili v celoti opravljeni in odločbe še niso bile izdane.

Odvajanje odpadne vode

Iz naslova javnega razpisa »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)«  je bila vlagatelju do sedaj izdana ena pozitivna določba o dodelitvi sredstev, v višini 930.711 evrov.

Iz celotne vrednosti javnega razpisa, ki znaša 54.000.000 evrov, je rezerviranih 38.186.985 evrov. Rezervirana sredstva se nanašajo na prejete vloge, kjer pregledi še niso bili v celoti opravljeni in odločbe še niso bile izdane.

Več informacij:

Javni razpis »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 populacijskih enot (PE)«