Skoči do osrednje vsebine

Previdnost pri odločitvi za nakup izdelkov preko podjetja FRAMA TRGOVINA d.o.o. iz Lenarta

Na Tržnem inšpektoratu na podlagi prejema večjega števila prijav in izvedenih inšpekcijskih ter prekrškovnih postopkov obveščamo javnost o načinu poslovanja podjetja FRAMA TRGOVINA d.o.o. iz Lenarta v Slovenskih Goricah.

Ugotavljamo, da podjetje, ki nudi izdelke za obrt, industrijo ter kmetijsko mehanizacijo, po naročilu konkretnega izdelka in celotnem poplačilu s strani potrošnika, naročenega in plačanega izdelka ne dobavi v predvidenih rokih oziroma ga ne dobavi niti kasneje, prav tako pa potrošniku v zakonsko določenih rokih zaradi nedobave ne vrne kupnine. Po določbah Zakona o varstvu potrošnikov namreč velja, da mora podjetje, če čas izročitve v pogodbi ni določen, svojo obveznost izpolniti takoj, najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Če podjetje ne izpolni svoje obveznosti, mu potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. Če podjetje niti v dodatnem roku ne izpolni svojih obveznosti, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, pri čemer mu mora podjetje nemudoma vrniti vsa opravljena plačila.

Ker zgoraj navedeno podjetje ne spoštuje navedenih obveznosti, mu je bilo izdanih že več upravnih in prekrškovnih odločb, prav tako pa je zoper njega, zaradi nespoštovanja izdanih odločb, uvedenih več izvršilnih postopkov.

Glede na vse navedeno potrošnikom svetujemo dodaten premislek in previdnost pri odločitvi za nakup izdelkov preko zgoraj navedenega podjetja.