Skoči do osrednje vsebine

Mesec na Svetu EPSCO pozdravil direktivo o platformnem delu

Minister Luka Mesec se je danes prvič udeležil zasedanja Sveta za zaposlovanje in socialno politiko (Svet EPSCO) v Luksemburgu. Med drugim je poudaril, da je dostojno plačilo temelj socialne pravičnosti in dejal, da mora Evropska unija (EU) zagotoviti, da ne bo nihče, bodisi iz centra bodisi iz evropske periferije, opravljal dela za plačilo, s katerim ni moč dostojno živeti.

Prva tema sveta je obravnava Direktive o ustreznih minimalnih plačah. Mesec je poudaril, da ima Slovenija enega najnaprednejših zakonov o minimalni plači, saj mora za vsaj 20 odstotkov presegati minimalne življenjske stroške. 

Druga pomembna tema Sveta EPSCO je direktiva o platformnem delu. Minister je poudaril, da je odprava prekarnosti in izkoriščevalskih delovnih pogojev ena od glavnih prioritet nove slovenske vlade in ministrstva, ki ga vodi. Delo preko  platform kot so Uber, Wolt ipd, je nova oblika prekarnega dela. Evropska komisija je zato predlagala direktivo, s katero bi platformne delavce vključili v delovna razmerja in s tem v sisteme pravic, do bolniške odsotnosti, dopusta, regresa. Minister je iniciativo pozdravil in povedal, da je ključno, da bo direktiva zagotovila čim širše vključevanje platformnih delavcev v delovna razmerja ter določila, da je dokazno breme na strani platform. ''Torej, da ni delavec tisti, ki mora na sodišču dokazovati, da je preko platforme v resnici v delovnem razmerju, saj sredstev za to delavci nimajo, pač pa obratno. Platforme naj dokažejo, da njihovi delavci niso v prikritih delovnih razmerjih. Tu moramo biti odločni'', je poudaril minister. Platformnih delavcev naj bi bilo do leta 2025 v EU namreč že kar 40 milijonov.

Minister je zaključil, da je v ključno, da se v EU zgradi infrastruktura solidarnosti. Da se ekonomske in socialne razlike med državami članicami EU zmanjšajo, da se konča delitev na center in periferijo. Da moramo skupaj ne zgolj ubraniti, temveč tudi zgraditi skupne sisteme in podsisteme socialne varnosti, ki ne bodo podvrženi pritiskom trga in profita, pač pa bodo namenjeni zagotavljanju dostojnega življenja in blaginje za vse.