Skoči do osrednje vsebine

Promocija vina na trgih tretjih držav – oddaja vloge za povrnitev upravičenih stroškov

Približuje se rok za oddajo Vloge za povrnitev upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti iz programa za odobrene programe Promocije vina na trgih tretjih držav za leto 2021, za dejavnosti izvedene med 1. 1. 2022 in 31. 5. 2022.

Namen ukrepa Promocija vina na tretjih trgih je doseči boljše poznavanje vina, pridelanega v Republiki Sloveniji, s strani potrošnikov ter bolj organizirano in aktivno trženje s strani pridelovalcev vina, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne možnosti za pridelovalce ter posledično vpliva na konkurenčnost vinskega sektorja, kar skupaj vodi h glavnemu cilju ukrepa: povečanje prodaje vina na trgih tretjih držav.

V okviru EU ukrepa promocije vina na tretjih trgih se sofinancirajo naslednje dejavnosti:

  • objava oglasov v medijih,
  • izdelava reklamnega gradiva,
  • udeležba na sejmih in drugih dogodkih,
  • izdelava raziskav trga,
  • organizacija seminarjev za novinarje, uvoznike, strokovno javnost, potrošnike tretjih držav.

Podpora za te dejavnosti se dodeli za do 70% upravičenih stroškov, na podlagi vnaprej pripravljenega in odobrenega enoletnega programa.

Rok za oddajo vloge, ki so bile odobrene na podlagi programa 2021/2022 je do  20. 6. 2022. Vlogo za povrnitev upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti iz programa se lahko pošlje po pošti ali po elektronski pošti na naslov vin-ukrepi.aktrp@gov.si. Pozivamo vlagatelje, da nam spremembe programa sporočijo pred oddajo Vloge za povrnitev upravičenih stroškov.