Skoči do osrednje vsebine

Površine, ki so prvič pridobile status OOTT s prijavo v zbirni vlogi za leto 2022

Agencija je objavila podatke o površinah, ki so s prijavo v zbirni vlogi za leto 2022 prvič pridobile status OOTT - ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja.

V skladu z 21. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil so na osnovi prijave površin v zbirni vlogi za leto 2022 nekatere površine GERK-ov z letom 2022 pridobile status OOTT. To pomeni, da jih nosilci ne smejo preorati ali spremeniti v drugo kmetijsko ali nekmetijsko rabo. V nasprotnem primeru bodo v letu 2023 obravnavani kot kršitelj izpolnjevanja pravil o pogojenosti.

Nosilec kmetijskega gospodarstva podatke o teh površinah pridobi z vpisom KMG-MID številke v iskalnik.