Skoči do osrednje vsebine

Osnutka predlogov uredb o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev in organov državne uprave

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost je pripravil osnutka predlogov uredb o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev in organov državne uprave.

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pripravil Osnutek predloga uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev (EVA 2022-1544-0003) in Osnutek predloga uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave (EVA 2022-1544-0004) ter ju objavil na spletnih straneh eUprava - Predlogi predpisov (gov.si). Ob tem sta bila objavljena tudi spremna dopisa z dne 13. 6. 2022, s katerima je URSIV povabil strokovno, zainteresirano in drugo javnost, da na oba osnutka poda svoje morebitne pripombe in predloge v roku 30 dni od te objave. V obeh primerih je zato komentiranje prej navedenih osnutkov predlogov predpisov s strani javnosti omogočeno prek spletnih strani e-demokracija do 13. 7. 2022, kjer so podane tudi ustrezne informacije o obeh predpisih ter obrazložitve.