Skoči do osrednje vsebine

Z delovanjem na slovaškem pričenja prvi kontingent Slovenske vojske

V mednarodni Natovi dejavnosti Okrepljena pozornost (enhanced Vigilance Activities – eVA) na Slovaškem z delovanjem pričenja prvi kontingent Slovenske vojske (SVNKON 01 eVA Slovaška).

Premiki v območje odgovornosti na Slovaškem so se pričeli že maja. Kontingent je v štirih terminih izvedel varen in pravočasen premik glavnine pripadnikov in več kot 120 ton tovora (vozila, strelivo, oborožitev). Logistično so premik izvedli pripadniki Transportne čete, 670. logističnega polka Slovenske vojske.

Prvi dnevi na Slovaškem so namenjeni vzpostavitvi pogojev za delovanje in samozadostnost kontingenta ter čim hitrejšo integracijo v bataljonsko bojno skupino (BBSk) eVA Slovaška (MnBG eVA Slowakia). To zajema namestitev, vzpostavitev radijskih in digitalnih povezav z domovino in operativnim okoljem, priprava osebne in bojne opreme ter vozil, izvidovanje območja, seznanitev z varnostno situacijo ipd. Prvi fazi vzpostavitve pogojev za delovanje bo sledil prehod v operativno delovanje.

Kontingent Slovenske vojske je sestavljen iz 101 pripadnika in deluje v okviru poveljstva mednarodne bojne skupine, nacionalnega podpornega elementa in bojnega jedra, ki ga predstavlja lahka pehotna četa iz sestave 10. pehotnega polka 1. brigade Slovenske vojske. V eVA znotraj bojne skupine poleg Slovenije delujejo še Češka, Nemčija, Nizozemska, Poljska in Združene države Amerike.

Slovenski vojaki na Slovaškem bodo v sklopu MnBG eVA, ki jo vodijo pripadniki vojske Češke republike, v prvi vrsti izvajali bojno usposabljanje z namenom utrditi usposobljenost, odzivnost in povezljivost več rodovskih zmogljivosti zavezništva v podporo celoviti odvračalni in obrambni drži zavezništva. V primeru oboroženega napada pa v skladu z mandatom izvajali obrambo območja.

Odločitev o sodelovanju Slovenske vojske z do 200 pripadniki, nacionalnim podpornim elementom in štabnim osebjem v Natovi bojni skupini na Slovaškem je sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 23. marca letos.

Slovenska vojska v podobni Natovi dejavnosti že sodeluje v Latviji (Okrepljena prednja prisotnost – eFP), in sicer z do 50 pripadniki.  Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene in so zato zaprosile za pomoč zvezo Nato. Okrepljena prednja prisotnost v Latviji, Litvi, Estoniji in na Poljskem letos beleži 5 let delovanja.

Parkirani vojaški tovornjaki na katere so naloženi lahka kolesna oklepna vozila Valuk.

Pripravljeni na transport | Avtor Slovenska vojska