Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog pregledov na kraju samem

Dne 10. 6. 2022 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje pregledov na kraju samem iz naslova kmetijske in ribiške politike, ki jih na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu izvaja Agencija.

Javno pooblastilo se podeli za obdobje izvajanja intervencij in podintervencij skupne kmetijske politike 2023-2027. Nosilec javnega pooblastila je dolžan naloge, ki so predmet javnega pooblastila, izvajati skladno z določbami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so v času objave javnega razpisa na voljo preko elektronske pošte. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti na elektronski naslov aktrp@gov.si, pri čemer se navede sklic: »Za javni razpis št. 3316-9/2022«.