Skoči do osrednje vsebine

Vlada RS na 3. redni seji tudi o pripravi analize pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih zaradi kršitve ukrepov v času epidemije

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep, s katerim nalaga Ministrstvu za pravosodje, da v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo najpozneje do konca avgusta letos pripravi strokovno analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen SARS-CoV-2.

V pristojnosti Ministrstva za pravosodje je vprašanje prekrškovnih postopkov, ki so bili uvedeni, nekateri tudi že izvedeni in globe že plačane, zaradi ukrepov v času epidemije. Na pobudo ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan je Vlada na današnji seji sprejela sklep, s katerim nalaga Ministrstvu za pravosodje, da v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo najpozneje do konca avgusta 2022 pripravi strokovno analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen SARS-CoV-2.

To vključuje pripravo analize vseh pravnih podlag in odlokov, na osnovi katerih so bili  v času epidemije proti posameznikom uvedeni različni prekrškovni postopki, ali na tej podlagi izrečene globe. Šele na podlagi analize se bo moč odločiti o nadaljnjih korakih glede identificiranih pomanjkljivosti.

V okviru priprave analize bodo konkretno opredeljene različne kategorije prekrškov oz. prekrškovnih postopkov. V prvi vrsti gre za odloke, ki so bili tudi s strani Ustavnega sodišča razveljavljeni kot neustavni ali nezakoniti. Ključno merilo bo torej načelo ustavnosti, zakonitosti in sorazmernosti. 

Morebitna druga merila pa bodo lahko identificirana po temeljitem pregledu vseh odlokov. K reševanju je potrebno pristopiti postopno in na način, ki ne bo povzročal novih pravnih dilem ali morda celo krivic. Pomembno je spoštovati načelo enakosti med državljani.