Skoči do osrednje vsebine

Na slovesnosti Zadružne zveze Slovenije poudarjen pomen povezovanja

Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je udeležil kongresa Zadružne zveze Slovenije (ZZS), ki letos obeležuje 150-letnico organiziranega zadružništva na Slovenskem ter 50. obletnico ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije. Letošnji kongres je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Slovesnost Zadružne zveze Slovenije

Slovesnost Zadružne zveze Slovenije | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3

Letošnje leto je za slovensko zadružništvo izjemnega pomena, saj obeležujejo 150-letnico organiziranega zadružništva na Slovenskem ter 50. obletnico ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije. Oba jubileja sta zadružnikom v velik ponos, navdajata pa jih tudi z razvojno energijo in spodbudo za izpostavitev pomena, ki ga ima zadružništvo v slovenskem kmetijstvu in gospodarstvu. Zato v jubilejnem letu pri Zadružni zvezi Slovenije pripravljajo vrsto dogodkov, glavno obeležje pa je današnji Kongres.

Državni sekretar dr. Darij Krajčič je na dogodku nagovoril udeležence. V nagovoru je izpostavil pomen dolgoletne tradicije zadružništva v Sloveniji, ki se zrcali v uspešnem poslovanju zadružnega sistema. »Vloga tega sistema je predvsem povezovanje kmetov in njihovo vključevanje v ustrezne verige vrednosti preskrbe s hrano. Za uspešen razvoj pridelave hrane v Sloveniji bo v bodoče pomembno predvsem dobro in kakovostno zastopanje kmetov pri poslovanju z ostalimi močnejšimi deležniki v verigi preskrbe s hrano, ki postaja vse bolj pomembno v času rasti cen, kar je tudi globalno posledica vojne v Ukrajini. Glavno vlogo zadrug in zadružnega sistema tako vidimo predvsem pri odkupu, pogajanjih, sklepanju dolgoročnih pogodb in naročeni proizvodnji«.

Povezovanje kmetijskih gospodarstev v različne oblike proizvodnega in tržnega organiziranja ter vzpostavitev in razvoj kratkih oskrbnih verig, lokalnih trgov in agro-živilskih verig je eden od pomembnih dejavnikov dviga konkurenčnosti kmetijstva in živilstva. V tem procesu imajo po besedah Krajčiča lahko zadruge ključno vlogo. »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) povezovanje podpira preko večih ukrepov Programa razvoja podeželja. Povezovanje pridelovalcev v skupine in organizacije proizvajalcev prinaša številne prednosti za prilagajanje zahtevnim razmeram na trgu ter zniževanje proizvodnih stroškov, kar so prepoznale tudi zadruge. Kot pomemben povezovalen člen kmetov so kmetijske zadruge v večini priznane skupine in organizacije proizvajalcev že v tem programskem obdobju. MKGP bo tudi v novem strateškem načrtu izvajanja kmetijske politike nadaljeval s krepitvijo vseh členov v verigi v okviru naložb v pridelavo in predelavo«.

Državni sekretar dr. Darij Krajčič je ob zaključku nagovora čestital ZZS za dosedanje delo in velik doprinos k razvoju zadružništva v Sloveniji. V okviru današnje slavnostne akademije je ZZS podelila tudi priznanji za izjemen prispevek k razvoju zadružništva v Sloveniji. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pa je ZZS podelila plaketo. Ob tej priložnosti je ZZS prejela tudi priznanje predsednika republike.