Skoči do osrednje vsebine

Ministrica v sklopu zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve obiskala tudi Evropsko javno tožilstvo

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan se je danes v Luksemburgu udeležila zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve ter obiskala Evropsko javno tožilstvo (EPPO), ki je 1. junija obeležilo prvo obletnico delovanja oz. operativnih aktivnosti.

1 / 4

Svet je potrdil dva splošna pristopa iz paketa za digitalizacijo pravosodja, in sicer glede Predloga uredbe v zvezi z digitalno izmenjavo informacij v primerih terorizma ter glede Predloga uredbe o vzpostavitvi platforme za sodelovanje za podporo delovanju skupnih preiskovalnih skupin.

Prvi navedeni predlog uredbe predvideva vzpostavitev ter uporabo varnih komunikacijskih kanalov pri izmenjavi občutljivih podatkov med pristojnimi organi držav članic EU in Eurojustom, drugi pa bo članom skupne preiskovalne skupine  olajšal izmenjavo informacij in zbranih dokazov, enostavnejšo in varnejšo komunikacijo ter pospešil skupno vsakodnevno upravljanje, vključno z načrtovanjem in koordinacijo aktivnosti. Pogajanja z Evropskim parlamentom se bodo pričela v času češkega predsedovanja.

V nadaljevanju so se ministri seznanili z napredkom pri pogajanjih med Svetom in Evropskim parlamentom o zakonodajnem paketu o elektronskih dokazih. Francosko predsedstvo je nadaljevalo s prizadevanji za dosego napredka.

Posebno pozornost so ministri in ministrice v razpravi namenili vojni v Ukrajini, predvsem varstvu otrok in mladoletnih, ter učinkovitemu izvajanju omejevalnih ukrepov, kot tudi nadaljnjemu razvoju slednjega v EU prostoru. Evropska komisija je pred kratkim predstavila nov zakonodajni paket, ki vključuje zaseg in zaplembo premoženja in predlog za širitev liste EU kaznivih dejanj s kaznivim dejanjem kršitve omejevalnih ukrepov.

Ministrica Švarc Pipan: »Vsi naši ukrepi morajo biti skladni z načelom vladavine prava in našimi skupnimi, evropskimi vrednotami. Previdnost je še posebej potrebna, kadar gre za konfiskacijo premoženja, ki je velik poseg v pravice posameznika. Če želimo na dolgi rok ohraniti kredibilnost, morajo vsi naši ukrepi vzdržati morebitno sodno presojo evropskih sodišč.«

Ministri so nadalje dosegli dogovor o delnem splošnem pristopu glede Osnutka direktive o okoljski kriminaliteti, ki prinaša krepitev kazenskopravnega okvirja Unije na področju boja zoper okoljski kriminal. Hkrati so razpravljati tudi o vprašanjih v zvezi z minimalno harmonizacijo sankcij za fizične in pravne osebe. Gre za pomembno in občutljivo področje, zaradi česar je politična razprava zelo dobrodošla.

Ministrica Švarc Pipan: »Ohranjanje zdravega naravnega okolja je za nas pomembna vrednota in brez dvoma se je proti hujšim oblikam ravnanja zoper okolje potrebno boriti tudi z mehanizmi kazenskega prava. Prav je, da EU pri tem z ambicioznim pristopom služi kot zgled tudi na svetovni ravni.«

Svet je odobril Sklepe Sveta o EU strategiji o pravicah otrok. Francosko predsedstvo je nadaljevalo delo, ki smo ga zastavili v času našega predsedstva na tem področju. Doseženo soglasje je uspeh, čeprav je bil potreben kompromis. V besedilo sklepov je bila dodana tudi referenca na ukrajinsko vojno in izzive, ki jih je potrebno nasloviti z vidika varstva otrokovih pravic v vojnih konfliktih. Sicer pa besedilo naslavlja ključne izzive, ki izhajajo iz Strategije EU o otrokovih pravicah in tako podpira prizadevanja Komisije na področju varstva, krepitve in promocije pravic otrok, pri čemer je še posebej izpostavljen pomen varovanja najranljivejših kategorij.

V nadaljevanju so se ministri in ministrice seznanili s stanjem pristopanja EU k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). Republika Slovenija podpira pristop EU k EKČP, saj bo s tem spoštovanje človekovih pravic s strani EU podvrženo zunanjemu nadzoru Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu, s čimer bo sistem varstva človekovih pravic v Uniji še dodatno okrepljen.

 

V času delovnega kosila so ministri izmenjali mnenja glede varstva osebnih podatkov v okviru mednarodnih prenosov podatkov. Razprava se je vrtela predvsem okoli vzpostavitve novega režima za predvidljivo in zaupanja vredno izmenjavo podatkov med EU in ZDA, ki bo zadostil standardom, postavljenim s strani Sodišča EU v sodbah Schrems I in Schrems II.

Ministrica Švarc Pipan: »Skladna in ambiciozna evropska politika je izjemnega pomena za zbliževanje varstva temeljnih pravic na svetovni ravni in za obravnavo strateških izzivov, ki jih mednarodni prenosi osebnih podatkov predstavljajo evropski politiki na horizontalni ravni.«

Ob robu zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve so pravosodni ministri, na povabilo glavne evropske tožilke Laure Kövesi, obiskali Evropsko javno tožilstvo, ki je 1. junija letos obeležilo prvo obletnico delovanja. Ministrica je ob tej priložnosti izrazila zadovoljstvo, da sta, kljub nedopustnemu zavlačevanju prejšnje Vlade pri njunem imenovanju, od novembra lani v EPPO polno operativna tudi evropska delegirana tožilca iz Slovenije. »Imata mojo polno podporo in verjamem, da bosta svoje delo opravila strokovno in temeljito,« je še dodala.