Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar dr. Darij Krajčič nagovoril zbrane na Generalni skupščini Konfederacije lastnikov gozdov

Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je udeležil Generalne skupščine Konfederacije lastnikov gozdov. Zveza lastnikov gozdov Slovenije od 7. do 9. junija gosti omenjeno generalno skupščino. Posvečena je bila aktivnemu trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi.

Državni sekretar dr. Krajčič na Generalni skupščini Konfederacije lastnikov gozdov

Državni sekretar dr. Krajčič na Generalni skupščini Konfederacije lastnikov gozdov | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V uvodnem nagovoru je državni sekretar dr. Darij Krajčič izpostavil pomen gozdarstva v Sloveniji. Poudaril je, da le to temelji na zagotavljanju trajnostnega razvoja gozdov kot ekosistemov in njihove biotske pestrosti ter vseh njihovih ekoloških, proizvodnih in socialnih funkcij s sonaravnim in večnamenskim gospodarjenjem. Letošnja tema zasedanja generalne skupščine je bila »Aktivno trajnostno gospodarjenje z gozdovi«. Ob tem je državni sekretar opozoril na sprejete sklepe Sveta za kmetijstvo in ribištvo o Strategiji za gozdove do leta 2030, kjer je zapisano, da morajo gozdovi prispevati k evropskemu zelenemu dogovoru in svetovnim ciljem, kot je Agenda 2030. »V Sloveniji se že dolgo zavedamo nujnosti vzpostavljanja in ohranjanja ravnovesja med okoljskimi funkcijami, pri čemer je potrebno spoštovati in ohraniti raznolikost gozdov in ustaljenih načinov gospodarjenja z njimi v različnih državah članicah ter regijah,« je poudaril državni sekretar. Dodal je, da je aktivno gospodarjenje z uresničevanjem možnih posekov edini ustrezni pristop v okviru trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. »S takim ravnanjem zagotavljamo vse ekološke, proizvodne in socialne funkcije, hkrati pa zmanjšujemo tveganja zaradi podnebnih sprememb, krepimo zdravje in odpornost gozdov in ohranjamo biotsko raznovrstnost.«

Konfederacija evropskih lastnikov gozdov (angleško: Confederation of European Forest Owners - CEPF) je krovno združenje nacionalnih organizacij lastnikov gozdov v Evropi. CEPF, ki zastopa zasebne lastnike gozdov v Evropi, spodbuja vrednote trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, lastništva zasebne lastnine in ekonomske sposobnosti preživetja gozdnega sektorja. Cilj konfederacije je spodbujati zanesljive in poštene politične okvirne pogoje ter krepiti položaj evropskih lastnikov gozdov v vseh političnih procesih, pomembnih za gozdarski sektor. To je še posebej pomembno, saj na evropsko in mednarodno gozdno politiko močno vplivajo številne druge sektorske politike, kot so podnebna, energetska, okoljska, trgovinska in kmetijska politika. Trenutno ima 24 članov, od tega 20 nacionalnih članov, ki zastopajo nacionalne organizacije lastnikov gozdov iz in izven Evropske unije ter 4 pridružene člane, ki zastopajo lastnike gozdov iz določenih regij ali regionalnih organizacij gozdnih zadrug.