Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan: »Področju alternativnega reševanja sporov bom v svojem mandatu posvetila posebno pozornost in podporo.«

Ministrstvo za pravosodje in Okrožno sodišče v Ljubljani sta z današnjo Konferenco ob 20. obletnici sodišču pridružene mediacije z naslovom »Mediacija - višja kultura odnosov«, obeležila dogajanje, ki sega v čas pred dobrima dvema desetletjema.

Konferenco sta otvorila organizatorja prireditve ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan in predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik, osrednji gost je bil predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijan Florijančič, v imenu Odvetniške zbornice Slovenije pa je udeležence nagovoril njen predsednik Janez Starman.

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan je v nagovoru izpostavila pomen mediacije, ki je še posebej v teh časih izjemen. »Je svojevrstno poslanstvo in spretnost ter zahteva posebnega človeka, ki se s tem ukvarja. Alternativno reševanje sporov je eno izmed prioritetnih področij mojega mandata in obljubljam, da mu bom posvetila posebno pozornost,« je poudarila.

Mediacija je ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov; je postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne mediatorja skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem. Temeljni element vseh alternativnih možnosti reševanja sporov je prostovoljnost strank pri doseganju vsebinske rešitve spora. Prav ohranjanje popolnega nadzora nad postopkom in njegovim izidom strankam omogoča, da lahko doseženi sporazum kar najbolj ustreza njihovim potrebam in interesom.

»Zaradi svoje narave lahko alternativni načini reševanja sporov v primerjavi s sodnim postopkom vodijo k rešitvam, ki so hitrejše, cenejše in bolj prilagojene interesom strank. Tudi neformalnost postopka in konsenzualnost pri iskanju rešitve strankam prinašata vrsto prednosti v primerjavi s sodnim postopkom reševanja sporov. Takšno večrazsežnostno obravnavanje razmerja med sprtima strankama omogoča ne le dosego učinkovitejše, temveč tudi trajnejše rešitve spora, saj odprava razloga spora seveda bistveno zmanjša verjetnost, da bo do podobnih sporov med istima strankama prihajalo tudi v prihodnje,« je dejala ministrica in dodala, da s spodbujanjem oblik alternativnega reševanja sporov vzpostavljamo zavest, da je mirna, sporazumna rešitev sporov pomembna pravna vrednota.

Ministrica se je v nagovoru dotaknila tudi Sveta za alternativno reševanje sporov, ki je zelo pomemben organ na tem področju. Njegova naloga je zagotavljanje svetovanja v zvezi z oblikovanjem in izvajanjem programov sodišču pridružene mediacije, zagotavljanjem kakovosti teh programov in nadaljnjim razvojem alternativnega reševanja sporov. »Glede na dejstvo, da je mandat članom Sveta lansko leto prenehal in nov Svet še ni bil imenovan, dajem zavezo, da bo prav vzpostavitev Sveta, ena mojih prvih nalog,« je poudarila in se zahvalila za izjemen doprinos na tem področju v prvi vrsti vsem, ki na sodiščih skrbijo za delovanje programov sodišču pridružene mediacije, ki skrbijo, da se možnost reševanja spora z mediacijo ponudi v prav vsaki zadevi, ki je za to primerna, ter vsem mediatorjem, ki delujejo v teh programih in skrbijo za kvalitetno izvedene postopke v zadovoljstvo strank, ki v njih sodelujejo. Zahvalila se je tudi tistim, ki izven programov sodišču pridružene mediacije ponujajo možnosti izvensodnega reševanja sporov in s tem aktivno spodbujajo ter promovirajo tovrstne načine reševanja sporov, tudi vsem, ki kot izvajalci sodelujejo pri izvensodnem reševanju potrošniških sporov, in vsem drugim predanim posameznikom, ki zagnano in motivirano delujejo na tem področju.

»Velika strokovna predanost posameznikov na tem področju se kaže v razvoju tega področja v zadnjih letih, kar pomeni da imamo znanja in izkušenj veliko. Naša naloga je, da vse prednosti postopkov alternativnega reševanja sporov ustrezno približamo in z njimi seznanimo državljanke in državljane,« je svoj nagovor sklenila ministrica dr. Dominika Švarc Pipan.

Današnja konferenca se delno financira s pomočjo Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje.

 

Prva vrsta udeležencev na konferenci
1 / 3