Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Irena Šinko na Vrhu kmetijskih in živilskih podjetij izpostavila krepitev agroživilske verige

Ministrica Irena Šinko se je udeležila 21. Vrha kmetijskih in živilskih podjetij, ki letos poteka na temo trajnosti v kmetijskih in živilskih podjetjih in trendom na področju agroživilstva. Tradicionalni dogodek organizira Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije.

V svojem pozdravnem nagovoru je ministrica Irena Šinko poudarila pomen varne in kakovostne hrane v današnjem času. Dodala je, da to postaja vse pomembnejše predvsem zaradi rasti cen energentov, surovin in materialov, ki vplivajo tudi na stabilnost prehranske verige. Izpostavila je, da so bili prvi koraki za stabilizacijo razmer že storjeni; »Na nivoju vlade se intenzivno dogovarjamo s trgovci glede možnih ukrepov, ki bi lahko ublažili prehitre dvige maloprodajnih cen. Kakšni bodo ukrepi pomoči za najbolj prizadete sektorje in najbolj socialno ogrožene skupine potrošnikov, bomo na nivoju vlade poskušali čimprej doreči.« V nadaljevanju je dodala, da bo eden od njenih glavnih ciljev krepitev sodelovanja med deležniki agroživilske verige: »Vzpostaviti želim model spremljanja nihanja cen v sami verigi preskrbe s hrano ter na ta način pridobili ustrezne podatke, ki bodo osnova za nadaljnje odločanje na nivoju države.«

Ministrica je še izpostavila, da bo spodbujala lokalne verige preskrbe s hrano. »Te bodo zagotavljale podporo lokalno pridelani in predelani hrani saj bodo te verige, delovale na trdnih temeljih z dolgoročnimi pogodbami, ki bodo zagotavljale stabilnost vseh členov v verigi in prehransko varnost v RS.« Izrazila je tudi veselje nad tem, da izvozna usmerjenost živilskopredelovalne industrije v zadnjih letih narašča, kar kaže na to, da je Slovenska živilskopredelovalna industrija vse bolj izvozno usmerjena in išče svoje trge v sosednjih državah, državah nekdanje Jugoslavije, državah EU ter tudi na bolj oddaljenih trgih.

Vrh kmetijskih in živilskih podjetij je sicer največji dogodek s področja agroživilstva v Sloveniji, ki prinaša odmevne novosti na področju razvoja in prihodnjih trendov v živilsko predelovalni industriji doma in na tujem. Letošnja osrednja tema je bila namenjena trajnostnim ciljem v kmetijskih in živilskih podjetjih in trendom na področju agroživilstva. Na njem so se srečala slovenska kmetijska in živilska podjetja in njihovi partnerji s celotne verige preskrbe s hrano, nevladne in vladne inštitucije, izobraževalne, znanstvene in raziskovalne organizacije in drugi partnerji, ki sooblikujejo dejavnost celotnega sektorja.

V okviru vrha so letos prvič podelili priznanja za »Naj živilsko podjetje 2022,« ki ga Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije organizira skupaj s časnikom Finance.