Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorji za delo na izmenjavi na Slovaškem tudi o sodelovanju pri inšpekcijskih nadzorih

Slovenski Inšpektorat za delo je med 1. in 3. junijem v okviru programa izmenjave osebja, ki ga organizira Evropski organ za delo (ELA), gostoval pri Slovaškem nacionalnem inšpektoratu za delo v Košicah. Inšpektorji so si v okviru srečanja izmenjali predvsem uporabne izkušnje ter izzive, s katerimi se srečujejo pri opravljanju inšpekcijskih nadzorov, dogovorili pa so se tudi za hitrejšo izmenjavo informacij, potrebnih za opravljanje nadzorov, in za okrepitev sodelovanja na področju nadzora.

Inšpektorata se pri opravljanju nadzorov srečujeta tudi z delodajalci, ki so prisotni tako v Sloveniji kot na Slovaškem, zato so si inšpektorji na delovnih srečanjih izmenjali predvsem informacije glede opravljanja inšpekcijskih nadzorov v zvezi z napotenimi delavci – slovenskimi in slovaškimi delavci, ki so državljani tretjih držav, informacije o pristojnostih in možnostih ukrepanja obeh inšpektoratov ter se dogovorili za načine čim hitrejše izmenjave informacij, še posebno glede delavcev, ki delajo na ozemlju obeh držav. Srečanje je bilo namenjeno tudi tematiki boja proti trgovini z ljudmi ter prisilnega dela.

V okviru tridnevne izmenjave so slovenski inšpektorji kot opazovalci sodelovali tudi pri inšpekcijskih nadzorih slovaških inšpektorjev na terenu. Inšpektorica s področja nadzora delovnih razmerij je sodelovala v nadzoru na področju delovnih razmerij, inšpektorja s področja nadzora varnosti in zdravja pri delu pa sta sodelovala v nadzoru v cestnem prometu. 

Srečanje inšpektoratov je bilo namenjeno tudi okrepitvi sodelovanja med organoma, med drugim tudi morebitnim usklajenim ali skupnim nadzorom, ki bi jih v prihodnosti izvedli v okviru aktivnosti ELE.