Skoči do osrednje vsebine

Dr. Lobnikar: Preprečevanje nasilja v družini je naša prednostna naloga

Danes in jutri, 8. in 9. junija 2022, v Laškem potekajo dnevi varstvoslovja, ki se jih udeležuje tudi državni sekretar dr. Branko Lobnikar.

Osrednja tema letošnjega srečanja je nasilje v družini. Kot je dejal državni sekretar dr. Lobnikar, gre za izjemno zahtevno problematiko, ki ji bomo na ministrstvu namenili posebno pozornost: »Preprečevanje nasilja v družini je ena od prednostnih nalog Ministrstva za notranje zadeve v tem mandatu.«

Udeleženci so se strinjali, da je v družbi najbolj znano in najmanj tolerirano fizično nasilje, medtem ko druge oblike nasilja velikokrat ostanejo skrite za štirimi zidovi. »Najustreznejši način obravnavanja nasilja v družini je usklajen odziv vseh inštitucij, ki delujejo na tem področju,« je poudaril državni sekretar dr. Lobnikar. Kompleksnost pojava nasilja zahteva medinstitucionalni in multidisciplinarni pristop številnih inštitucij - policije, centrov za socialno delo, zdravstvenih služb, sodišč, varnih hiš, nevladnih organizacij in posameznikov, ki pridejo v stik z žrtvijo (npr. učitelji). Te inštitucije štejemo med prve posredovalce in ključne strokovnjake, ki prvi pridejo v stik z žrtvijo in jim nudijo pomoč. »Usposobljenost vseh naštetih pri obravnavi nasilja v družini je ključnega pomena za uspešno reševanje nasilja v družini,« je poudaril državni sekretar.

Ob robu dogodka je državni sekretar pozdravil tudi udeležence četrtih dnevov detektivske dejavnosti. »Tako kot druge institucije iz skupine pluralne policijske dejavnosti tudi detektivi na podlagi zakonsko določenih upravičenj lahko posegate v človekove pravice in temeljne svoboščine,« je dejal državni sekretar in nadaljeval: »Čeprav je izvorno detektivska dejavnost gospodarska dejavnost, pa jo je treba prav zaradi posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine primerno sistemsko regulirati in zagotoviti ustrezen nadzor.« Dr. Lobnikar je udeležence seznanil z zakonodajnimi aktivnostmi na tem področju. Tako je predlog sprememb Zakona o detektivski dejavnosti v zaključni fazi notranjega usklajevanja in tik pred posredovanjem v medresorsko obravnavo, sledil bo še pregled podzakonskih aktov na tem področju.

Dnevi varstvoslovja so vsakoletna osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti, ki jo organizira Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Državni sekretar Branko Lobnikar stoji za belo govornico, na njegovi desni ekran z vsebino predavanja

Govor državnega sekretarja dr. Branka Lobnikarja | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 2