Skoči do osrednje vsebine

V shemo »izbrana kakovost« vstopil tudi sektor drobnice

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potrdilo specifikacijo za meso drobnice in mesne izdelke iz mesa drobnice z označbo »izbrana kakovost«, država pridelave in predelave Slovenija. S tem je v shemo »izbrana kakovost«, poleg sektorjev govejega, prašičjega in perutninskega mesa ter mleka in sadja, vstopil tudi sektor drobnice.

Skupno vlogo za priznanje označbe »izbrana kakovost« za meso in mesne izdelke iz drobnice (ovce, koze) sta na ministrstvo vložila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Gospodarsko interesno združenje (GIZ) mesne industrije Slovenije, ki sta v sodelovanju z Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije pripravila specifikacijo.

V specifikaciji so natančno predpisani pogoji reje, zdravstvenega varstva, transporta,predelave in trženja za  meso in izdelke iz drobnice, ki so lahko označeni z zaščitnim znakom »izbrana kakovost«, država pridelave in predelave Slovenija.

Meso drobnice je pridobljeno izključno od živali rojenih in rejenih v Sloveniji.

Eden od pomembnejših kriterijev, zapisanih v specifikaciji je, da mora biti drobnica na paši najmanj 150 dni. Številne raziskave so dokazale, da ima meso pašnih živali s prehranskega vidika bolj ugodno maščobno kislinsko sestavo kot meso živali, ki so vzrejene v hlevu. Meso jagnjet s paše vsebuje večji delež večkrat nenasičenih maščobnih kislin, ki so koristne za zdravje.

Specifikacija predpisuje tudi kratke transportne poti -  maksimalni čas transporta ne sme biti daljši od 6 ur. Omejitev časa transporta živali do klavnice ugodno vpliva na kakovost mesa, saj se s krajšim časom transporta zmanjšuje tveganje za poškodbe, zmanjša stres živali, itd,. krajša izpostavljenost živali stresu pa je eden od ključnih dejavnikov, ki pomembno vplivajo na kakovost mesa. 

Prav tako specifikacija predpisuje tudi zdravstveno varstvo drobnice. Prepovedana je preventivna uporaba antibiotikov. Pri morebitni uporabi antibiotikov se ti lahko uporabljajo zgolj pri individualnem zdravljenju živali, pri tem pa se mora predpisana karenčna doba podaljšati za 20 %. S tem se zagotavlja, da bodo v mesu in mesnih izdelkih drobnice še manjše vrednosti ostankov zdravil in njihovih presnovkov od največje dovoljene količine.

Specifikacija predpisuje tudi možnost uporabe dodatne označbe »kmečki« v primeru, ko so živali rojene, rejene in predelane na kmetiji.

Sledljivost mesa, označenega z »izbrana kakovost – Slovenija« je zagotovljena s sistemom označevanja skozi celoten proces prireje, predelave in trženja.

Pred uporabo zaščitnega znaka »izbrana kakovost – Slovenija« za označevanje mesa drobnice ter mesnih izdelkov iz mesa drobnice se morajo rejci in predelovalci drobnice predhodno certificirati. To pomeni, da so podvrženi dodatnemu  vsakoletnemu nadzoru neodvisne kontrolne organizacije (certifikacijskega organa), ki ugotavlja skladnost njihovih proizvodov z zahtevami iz specifikacije.

Certificiranje izvajajo trije certifikacijski organi: Bureau Veritas, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Inštitut KON-CERT) ter Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC UM).

Dodatne informacije: