Skoči do osrednje vsebine

Svetovni dan varnosti hrane izpostavlja varnost hrane za boljše zdravje

V Državnem svetu RS je danes potekala 4. strokovna konferenca na temo »Varnejša hrana, boljše zdravje«, s katero je bila obeležena 20. obletnica sprejetja krovne evropske zakonodaje o hrani oziroma o področju obvladovanja varnosti živil. Konference, ki je bila organizirana s strani MKGP – Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, informacijske točke EFSA, Državnega sveta RS ter prof. dr. Petra Rasporja, se je udeležila tudi ministrica Irena Šinko.

V svojem nastopu je poudarila, da brez zagotavljanja varne hrane ni možno zagotavljati prehranske varnosti, zdravja ljudi, gospodarske blaginje, razvoja kmetijstva in ostalih gospodarskih panog.

Ministrica Irena Šinko na konferenci ob svetovnem dnevu varne hrane v Državnem svetu

Ministrica Irena Šinko na konferenci ob svetovnem dnevu varne hrane v Državnem svetu | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je leta 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij razglasila za svetovni dan varnosti hrane. Ta dan je priložnost za razmislek o pomenu in prihodnosti varne hrane ter za spodbujanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj, povezanih z njo.

Ministrica Irena Šinko je na konferenci uvodoma poudarila: »Varnost hrane je pomembna za vse nas. Varna hrana predstavlja predpogoj za delovanje družbe. Varnost hrane je potrebno zagotoviti skozi celotno agroživilsko verigo. Odgovornost za varnost hrane je v rokah vseh, ki se ukvarjajo z njeno pridelavo, predelavo in distribucijo. Zato je nujno, da ima družba sprejeta, implementirana in uveljavljena učinkovita pravila, kot je leta 2002 sprejet »Zakon o hrani« o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane. Predstavlja krovni dokument, ki nudi trdno podlago za notranji trg in mednarodno trgovino, vzpostavlja zaščitne ukrepe in  krepi vlogo znanosti, transparentnost ocen tveganja, vzpostavlja sistem hitrega obveščanja o tveganjih in s previdnostnim načelom omogoča ustrezno ukrepanje nadzornih organov držav članic.«

Tako imenovani »Zakon o hrani« (Uredba ES/178/2002) letos praznuje svojo dvajsetletnico. Omogoča sledljivost in transparentnost na področju varne hrane. Zagotavlja varnost ljudi in prispeva k učinkovitemu delovanju notranjega trga. Svetovni dan varnosti hrane je zato letos posvečen temu krovnemu dokumentu. Letošnja tema »Varnejša hrana, boljše zdravje« izpostavlja neposredno povezavo med hrano in našim zdravjem. Poudarja pomembnost ozaveščanja potrošnikov o kvalitetni prehrani in odgovornost agroživilske verige, da zagotavlja visoke standarde na vseh področjih, ki so s prehrano povezani.

 »Zakon o hrani« je omogočil vzpostavitev Evropske agencije za varnost hrane (angleško: European Food Safety Agency - EFSA), ki letos torej obeležuje 20 let svojega obstoja. Po vrsti prehranskih kriz v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja predstavlja vir znanstvenih nasvetov in sporočil o tveganjih, povezanih s prehransko verigo. Za učinkovito obvladovanje obsežnega področja varnosti živil in krme je ključno sodelovanja med državami, predvsem z zagotavljanjem potrebnih informacij o neskladnih živilih, kar je predpogoje za sprejem potrebnih ukrepov za obvladovanje tveganj/nevarnosti. Zagotavljanje varne hrane in krepitev zaupanja potrošnikov mora biti naloga stalnica vseh deležnikov, ki so kakorkoli vključeni v agroživilsko verigo.

»Težave, ki jih imamo na področju varnosti hrane, moramo zkoristiti kot priložnost za razvijanje novih pristopov in tehnologij ter iskanje dobrih praks. Vse to je izziv, ki ga moramo sprejeti in obvladati. Le tako nam bo uspelo«, je zaključila ministrica Irena Šinko.