Skoči do osrednje vsebine

Spletna delavnica: Krepitev znanstvene odličnosti z ukrepi Obzorje Evropa – ERA talenti in ERC projekti za spodbujanje sinergij raziskav

ERA talenti in shema ERC za spodbujanje sinergij raziskav sta pomembni orodji za krepitev znanstvene odličnosti in izboljšanje povezav znotraj akademskega sektorja ter med akademskim in ne-akademskim sektorjem.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z Evropsko Komisijo ter ERCEA izvedbo spletno delavnico, na kateri se je predstavilo obe shemi, tudi z vidika možnih sinergij za slovenske raziskovalne organizacije in za ne-akademsko sfero.

ERA talenti spadajo v horizontalni steber: Širitev sodelovanja in krepitev evropskega raziskovalnega prostora, cilj sheme pa je povečati interoperabilnost karier in zaposljivost raziskovalnih in inovativnih talentov v različnih sektorjih, s težiščem v državah, ki zaostajajo na področju raziskovalne in inovacijske učinkovitosti ter uspešnosti.Glavni pričakovani učinki sheme so krepitev človeških virov, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje v raziskavah in inovacijah, izboljšanje zmogljivosti ter krepitev sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami ter drugimi organizacijami izven raziskovalne oziroma akademske sfere za razvoj trajnostne kariere kadrov.

ERC projekti za sinergije raziskav spadajo v okvir prvega stebra Odlična znanost/Evropski raziskovalni svet in so namenjeni podpori majhni skupini glavnih raziskovalcev pri skupnem reševanju ambicioznih raziskovalnih problemov, ki jih ni mogoče obravnavati s posamezno raziskovalno skupino. Projekti za sinergijo raziskav naj bi vodili k pomembnemu napredku obstoječega znanja, ki izhaja na primer iz navzkrižnega oplajanja znanstvenih področij, iz novih obetavnih smeri raziskovanja ali novih metod in tehnik, vključno z nekonvencionalnimi pristopi in raziskavami.