Skoči do osrednje vsebine

Potekala je 4. konferenca ob Svetovnem dnevu varnosti hrane

V Državnem svetu je danes potekala 4. strokovna konferenca ob Svetovnem dnevu varnosti hrane, s katero je bila obeležena 20. obletnica sprejetja krovne evropske zakonodaje o hrani, ki pokriva področja obvladovanja varnosti živil. Konferenco je organizirala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, informacijska točka EFSA, Državni svet ter prof. dr. Peter Raspor.

Organizacija združenih narodov je leta 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij razglasila za svetovni dan varnosti hrane. Varnost hrane je pomembna za vse nas, saj omogoča zdrav razvoj posameznika in s tem celotne družbe. Zato je bila letošnja tema Svetovnega dneva varnosti hrane »Varnejša hrana, boljše zdravje«.

Evropska unija je pred 20-imi leti sprejela enotno zakonodajo o hrani, ki še danes predstavlja krovni dokument na tem področju. S to uredbo je ustanovila tudi Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA), ki s tem prav tako obeležuje 20 let obstoja. EFSA predstavljala vir znanstvenih nasvetov in sporočil o tveganjih, povezanih s prehransko verigo. Njeno poslanstvo je vezano predvsem za sodelovanje držav članic in na informacije, ki jih EFSA s tem pridobi.

Udeleženci konference so poudarili, da varnost hrane nima alternative in da je nadgradnja sistemov, ki to zagotavljajo, nujna. Pokazal se je pomen mednarodnega sodelovanja, ki so ga udeleženci označili kot zelo pomembnega. Ob izrednih dogodkih v zadnji letih je prav tako postalo jasno, da morajo države imeti jasne načrte v kriznih razmerah. Vedno večja je tudi potreba po učinkovitem zbiranju podatkov in znanju o obdelavi le-teh.

Na letošnji konferenci so bili prisotni tudi udeleženci iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Kosova, ki so sodelovali v okrogli mizi. Med drugim so izpostavili izzive, s katerimi so se srečali pri implementaciji evropske zakonodaje, in o viziji varnosti hrane v naslednjih 10 letih.

Na področju varnosti hrane je še veliko izzivov, ki se na čase zazdijo preveliki, ampak, kot je dejal generalni direktor Matjaž Guček: »Nobena ovira ni nepremostljiva, če bomo le iskali rešitve. Samo to je ključ do uspeha.«