Skoči do osrednje vsebine

Osnutek predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva posredovan v javno obravnavo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v javno obravnavo posredovalo osnutek predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva. Svoje predloge, komentarje in dopolnitve na omenjeni osnutek lahko pošljete do 7. julija 2022.

Osnutek predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (osnutek ZorR) opredeljuje rokodelstvo kot dejavnost posebnega družbenega pomena v javnem interesu. Namen zakona je ohranjanje in razvoj rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varstvo kulturne dediščine.

Osnutek ZorR uvaja sistemsko rešitev prenosa rokodelskih znanj, spretnosti in veščin, ki se uresničuje preko zaščite:

  • rokodelcev oziroma s podeljevanjem naziva vrhunski rokodelec,
  • rokodelskih izdelkov oziroma z njihovim certificiranjem in
  • rokodelskih panog oziroma z njihovim terminološkim poimenovanjem.

Ohranjanje in razvoj rokodelstva pa se v skladu z osnutkom ZorR uresničuje preko:

  • aktivnosti in povezovanja nosilcev podpornega okolja ter
  • mehanizmov razvojnega načrtovanja v obliki ustanovitve posvetovalne skupine in določitve ukrepov za celostno ohranjanje in razvoj rokodelstva. To pomeni, preko vsebinskih rešitev, aktivnosti in finančnih razvojnih spodbud.

Strokovno in drugo javnost vabimo, da posreduje svoje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek ZorR na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si do 7. julija 2022, s pripisom »pripombe na osnutek ZorR«.

Osnutek predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZorR)