Skoči do osrednje vsebine

Iztek razpisa za javna najemna stanovanja iz načrta za okrevanje in odpornost

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Konec maja se je iztekel rok za prijave na razpis za javna najemna stanovanja iz Načrta za okrevanje in odpornost. Na razpis je 27 deležnikov skupno posredovalo 44 vlog za sofinanciranje projektov.

Popolne vloge bodo razvrščene na podlagi meril za razvrščanje vlog, do porabe sredstev za investicijo.

Skupna višina nepovratnih sredstev Sklada za okrevanje in odpornost je 60 milijonov evrov. Projekti se bodo sofinancirali v višini 50 % upravičenih stroškov projekta. V primeru, da bo višina upravičenih stroškov po popolnih vlogah nižja od razpisanih sredstev, pa lahko Ministrstvo za okolje in prostor predlaga povišanje odstotka sofinanciranja do porabe sredstev javnega razpisa.

Sklepi o izboru projektov bodo predvidoma izdani do 30. junija, nato bo sledilo sklepanje pogodb o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.

Več informacij o razpisu na spletu Ministrstva za okolje in prostor