Skoči do osrednje vsebine

Objavljen razpis za javna najemna stanovanja iz Načrta za okrevanje in odpornost

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na podlagi evropske Uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost objavilo javni razpis za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov pridobivanja javnih najemnih stanovanj z gradnjo ali odkupom in prenovo. Predvidena vrednost investicije je 60 milijonov evrov.

Oddajo vloge s prilogami v papirni obliki je možno vložiti od objave javnega razpisa do 31. maja 2022 preko pošte ali glavne pisarne MOP. Popolne vloge, ki bodo na sedež MOP prispele v razpisanem roku, bodo razvrščene na podlagi meril za razvrščanje vlog, do porabe sredstev za investicijo.

Cilj investicije je spodbujanje investiranja v zmanjšanje primanjkljaja javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije.

Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost so finančna podpora EU Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost. V okviru mehanizma ima Slovenija do konca leta 2026 na voljo 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in nekaj več kot 700 milijonov evrov posojil.

Objavljen javni razpis na spletu Ministrstva za okolje in prostor in v uradnem listu.

V uradnem listu je objavljena Uredba o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost.