Skoči do osrednje vsebine

Dr. Lobnikar izrazil podporo vodstva ministrstva boju proti trgovini z ljudmi

V Sloveniji med 6. in 9. junijem poteka tretji krog ocenjevanja izvajanja Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Skupino strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi (tako imenovano Greta) je danes v prostorih ministrstva sprejel tudi državni sekretar dr. Branko Lobnikar.

»Nadzor nad tako pomembnim področjem, pri katerem gre za hudo kršitev temeljnih človekovih pravic, je ključni mehanizem za prepoznavo vrzeli, prilagoditev nacionalnega odziva in sprejem dodatnih ukrepov, ki bodo pripomogli k izkoreninjenju trgovine z ljudmi,« je poudaril dr. Lobnikar in strokovnjakom Sveta Evrope predstavil delo ministrstva za notranje zadeve na področju boja proti trgovini z ljudmi.

Od leta 2003 neprekinjeno deluje Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi, ki jo vodi nacionalna koordinatorica za boj proti trgovini z ljudmi Tina Princes Damjanovič z Ministrstva za notranje zadeve. V skladu s priporočili skupine Greta za okrepitev podpore delu nacionalnega koordinatorja je bila konec novembra 2018 na notranjem ministrstvu ustanovljena tudi Služba za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi.

»Na MNZ se zavedamo odgovornosti pri koordinaciji aktivnosti na področju preprečevanja in boja proti trgovini z ljudmi, zato lahko v imenu vodstva ministrstva zagotovim tudi nadaljnjo podporo temu področju,« je še poudaril dr. Lobnikar.

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar sedi za mizo, za njim sta slovenska in evropska zastava

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 2

Ministrstvo za notranje zadeve že več let financira program oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v varnem prostoru, od leta 2019 pa tudi projekt reintegracije žrtev trgovine z ljudmi, ki se bo v naslednjih sedmih letih s pomočjo EU sredstev izvajal še v širšem obsegu kot sedaj. Velik pomen na področju boja proti trgovini z ljudmi pripisujemo tudi mednarodnemu sodelovanju, še zlasti z regijo Zahodnega Balkana, ki je bila tudi prioritetna geografska regija slovenskega predsedovanja Svetu EU v lanskem letu.

Državni sekretar je izpostavil tudi delo Neformalne mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope, ki je bila ustanovljena oktobra 2010 na pobudo Slovenije. Mreža bistveno prispeva h krepitvi regionalnega sodelovanja na tem področju, pozitivno vpliva na krepitev nacionalnih praks v boju proti trgovini z ljudmi ter igra pomembno vlogo tudi v procesu približevanja držav v regiji k EU.

Med obiskom v Sloveniji se bo delegacija Greta sestala s predstavniki pristojnih ministrstev, vladnih služb, sodstva, Državnega zbora, nevladnih organizacij in Varuhom človekovih pravic. V okviru obiska si bodo ogledali Azilni dom v Ljubljani, Dijaški dom v Postojni in Hišo za otroke (Barnahus).

Skupina strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi (Greta), sedijo za mizo

Skupina strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi (Greta) | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 2