Skoči do osrednje vsebine

V industrijski coni Plama potekala praktična vaja

V soboto, 4. junija 2022 je v dopoldanskem času potekala praktična vaja "PLAMA 2022" z namenom preverjanja celovite pripravljenosti v primeru izpusta utekočinjenega naftnega plina in posledično eksplozije.

Vaja se je izvedla s predpostavko, da je pri pretakanju utekočinjenega naftnega plina (UNP) v rezervoar prišlo do preloma zvite cevi. Sledil je izpust UNP in zaradi neznanega razloga je prišlo do vžiga in eksplozije. Na kraju eksplozije je nastala goreča luža na asfaltirani površini na trasi od pretakališča do nadzemnega skladiščenega rezervoarja.  

Vaja je bila načrtovana z namenom celovitega preverjanja pripravljenosti. Cilj je bil preveriti ustreznost konceptov zaščite, reševanja in pomoči za tovrstni dogodek ter preveriti ustreznost rešitev navedenih v načrtih zaščite in reševanja. 

Izvedba vaje je sledila trem izhodiščnim ciljem intervencije. V prvem delu so bile aktivnosti usmerjenje k reševanju neposredno ogroženih ljudi in premoženja. Drugi del se je prepletal s prvim, čigar poudarek je bil na omejevanju posledic dogodka. Tretji del pa se je izvajal kot simulacija ukrepov za čimprejšnjo povrnitev območja v prvotno stanje.

V vaji so poleg izpostave Uprave za zaščito in reševanje Postojna sodelovali tudi: 

 • Policijska uprava Koper,
 • Občina Ilirska Bistrica,
 • Zdravstveni dom Ilirska Bistrica,
 • Zdravstveni dom Sežana,
 • Poveljnik CZ za Notranjsko,
 • Štab Civilne zaščite za Notranjsko (v operativni sestavi),
 • Poveljnik Civilne zaščite občine Ilirsko Bistrico,
 • Štab CZ občine Ilirska Bistrica,
 • Enota poklicnih gasilcev PLAMA,
 • Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Plama,
 • Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica,
 • Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana,
 • Gasilske enote GZ Ilirska Bistrica,
 • Gasilske enote Kraške GZ,
 • Regijske enote in službe Civilne zaščite,
 • Enote in službe Civilne zaščite občine Ilirska Bistrica.
Dva reševalca nudita prvo pomoč ponesrečencu v ozadju dva reševalna vozila.

Nudenje prve pomoči. | Avtor: Uroš Frol

1 / 2