Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o stanju kopalnih voda v Evropi in v Sloveniji v letu 2021

Slovenija je ena od devetih držav, v katerih je bilo v letu 2021 izvedeno spremljanje kakovosti kopalnih voda v celoti v vseh kopalnih vodah.

Poročilo navaja, da se je kakovost kopalnih voda v Evropi v zadnjih desetletjih opazno izboljšala. Sistematično spremljanje in upravljanje, kot to zahteva Direktiva o kopalnih vodah ter velike naložbe v izgradnjo čistilnih naprav in kanalizacijskega sistema, so privedle do drastičnega zmanjšanja organskih onesnaževal, ki se sproščajo iz neobdelanih ali delno obdelanih odpadnih voda. Zahvaljujoč tem stalnim prizadevanjem je danes možno kopanje v urbaniziranih in prej močno onesnaženih površinskih vodah.

Od 21.859 kopalnih voda v Evropi leta 2021 jih je bilo 84,7 % odlične kakovosti. Zaradi večje samočistilne sposobnosti morja je kakovost obalnih kopalnih voda navadno boljša. Tako med državami, kjer je bilo 95 % ali več vseh kopalnih voda odlične kakovosti prednjačijo tiste z manjšim številom kopalnih voda na celini. To velja predvsem za Malto, Hrvaško in Grčijo. Izjema je Avstrija, ki dosega odlično kakovost vode na skoraj vseh kopalnih vodah na jezerih in rekah.

Odstotek evropskih kopalnih voda, ki dosegajo vsaj "zadostno" kakovost (minimalni standard kakovosti, določen z Direktivo), se je povečal s samo 74 % leta 1991 na več kot 95 % leta 2003 in je od takrat ostal precej stabilen; v letu 2021 znaša 95,2 %. Države z vsemi kopalnimi vodami vsaj zadostne kakovosti so bile v letu 2021 Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Grčija, Malta, Hrvaška, Luksemburg in Romunija.

Leta 2021 je bilo 332 ali 1,5 % kopalnih vod v Evropi slabe kakovosti. V šestih državah Evrope je bilo 3 % ali več kopalnih voda slabe kakovosti: Estonija (dve kopalni vodi ali 3,1 %), Francija (99 kopalnih voda ali 3,0 %), Nizozemska (34 kopalnih voda ali 4,6 %), Latvija ( dve kopalni vodi ali 3,6 %), Slovaška (ena kopalna voda ali 3,1 %) in Švedska (16 kopalnih voda ali 3,5 %).

Poročilo še navaja, da je bilo pod rednim nadzorom 98 % evropskih kopalnih voda, kar je višji delež v primerjavi s preteklo sezono, ko so na monitoring vplivali pandemični ukrepi. Slovenija je v poročilu omenjena kot ena od 9 držav, kjer je bilo izvedeno spremljanje kakovosti kopalnih voda v celoti v vseh kopalnih vodah. Te zahteve so poleg nas izpolnjevali še v Avstriji, Bolgariji, na Cipru, na Finskem, Irskem, v Luksemburgu, Latviji in na Malti.