Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan prevzela posle od predhodnika Marjana Dikaučiča

Na Ministrstvu za pravosodje je danes posle prevzela nova ministrica dr. Dominika Švarc Pipan. Ponovno je izpostavila ključne prioritete mandata, s poudarkom na doslednem spoštovanju in udejanjanju vladavine prava. Marjan Dikaučič pa je ob tej priložnosti izpostavil glavne dosežke, ki so pozitivno zaznamovali njegov mandat.

Ministrica dr. Dominika Švarc Pipan se je g. Marjanu Dikaučiču zahvalila za vodenje pravosodnega resorja v preteklem mandatu. Ob tem je izrazila posebno zadovoljstvo, da ni bistveno spreminjal organizacijske strukture ministrstva, in ni posegal v vodstvene strukture strokovnih služb ministrstva. Po oceni nove ministrice namreč službe ministrstva delujejo kakovostno in učinkovito.

Dr. Švarc Pipanova je na današnji primopredaji poslov ponovno izpostavila nekaj ključnih prioritet svojega mandata: na prvem mestu dosledno spoštovanje in udejanjanje vladavine prava, kot temeljnega kamna političnega in pravnega sistema države, ter konstruktiven dialog z vsemi deležniki v pravosodnem sistemu, merodajnimi sindikati in civilno družbo. Ministrica je poudarila zavezo strokovnosti, transparentnosti, spoštljivem dialogu in obnovi zaupanja v družbi.

Odhajajoči minister Marjan Dikaučič, ki je novi ministrici zaželel uspešno delo, je izpostavil ključne dosežke ministrstva v zadnjih dveh letih: »na Ministrstvu za pravosodje smo v tem mandatu želeli predvsem obvarovati delujoč pravosodni sistem in temeljna načela pravne države. S sodelovanjem vseh pravosodnih deležnikov smo sprejeli ukrepe, s katerimi smo okrepili zaščito najbolj ranljivih, olajšali dostop do pravnega varstva, pravosodje pa z digitalizacijo in implementacijo avdio vizualnih pripomočkov približali ljudem in s tem pripomogli k bolj dostopnemu in bolj učinkovitemu sistemu. V tem mandatu smo novelirali 10 zakonov, pripravili 2 nova in 2 interventna zakona ter 22 podzakonskih aktov. Najbolj prepričljivo podporo je dobil Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke, ki je predvidel ustanovitev zavoda, kjer bo poskrbljeno za večjo zaščito mladoletnih oškodovancev in prič.

Sodelavcem sem iskreno hvaležen za odlično sodelovanje. Z mnogo vloženega napora, vztrajnostjo, strokovnostjo in predanostjo smo dosegli cilje, na katere sem kot minister zelo ponosen. Novi ministrici in njeni ekipi želim vse dobro in uspešno delo.«

 

ministrica in minister slikana na stopnicah, minister predaja šopek rož
1 / 3