Skoči do osrednje vsebine

Elektronska INTRA spričevala v TRACES NT

S 1. 6. 2022 je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v sistemu TRACES NT za veterinarska zdravstvena spričevala za žive živali in določene proizvode živalskega izvora (zarodni material, določeni živalski stranski proizvodi ter določeni proizvodi živalskega izvora, ki predstavljajo večje tveganje) za trgovanje med državami članicami Evropske unije (EU) pričela uporabljati elektronsko podpisovanje.

Sistem TRACES NT (TNT) omogoča elektronsko (e-)podpisovanje TRACES dokumentov. E-podpisano veterinarsko spričevalo za trgovanje med državami članicami EU (INTRA spričevalo) v PDF obliki je enakovredno ročno podpisanemu in žigosanemu papirnemu originalu. E-podpisan PDF INTRA spričevala prevzame vlogo originala, saj zagotavlja jamstvo za verodostojnost in celovitost vsebine spričevala, vsakršno spreminjanje takega PDF dokumenta po podpisu pa vodi v neveljavnost e-podpisa.

Z vpeljavo e-podpisanih INTRA spričeval ni več obvezno, da jih uradni veterinarji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) natisnejo na papir. Natisnjeno e-podpisano INTRA spričevalo je le kopija in ne nosi ročnega podpisa in ročnega žiga uradnega veterinarja. Kadar spričevalo ni elektronsko podpisano, pa uradni veterinar izvajalcu dejavnosti izroči ročno podpisan in žigosan papirni original  spričevala (izjemoma, in sicer v primeru tehničnih težav e-podpisovanja).

Vsi deležniki pošiljk živali in določenih proizvodov živalskega izvora vključeni v posameznem INTRA spričevalu (pošiljatelj, prejemnik, izvajalec dejavnosti na kraju izvora in na namembnem kraju, prevozniki) imajo možnost dostopa do originala e-podpisanega PDF INTRA spričevala preko sistema TNT. Postopek pridobitve uporabniškega računa za TNT je opisan v navodilih za registracijo v aplikacijo TRACES NT (poglavje Prijava v sistem).

POMEMBNO: Sledljivost pri prevozu živali

Izvajalci dejavnosti morajo zagotoviti,  da veterinarsko spričevalo spremlja živali od kraja izvora do končnega namembnega kraja. Prevozniki živali morajo torej zagotoviti, da imajo vozniki med prevozom živali pri sebi vedno dostopno originalno INTRA spričevalo; ali e-podpisan PDF spričevala (lahko na pametnem telefonu, npr. shranjeno na mejlu) ali papirni original, ročno podpisan in žigosan s strani uradnega veterinarja.

E-podpisan PDF INTRA spričevala prevoznik prenese iz sistema TRACES  NT in ga po e-pošti pošlje vozniku. Za lažji prehod na elektronska spričevala, bodo uradni veterinarji v prehodnem obdobju (do vključno 30. 6. 2022) še natisnili kopijo originala e-podpisanega INTRA spričevala, ki pa ne bo vseboval ročnega podpisa in žiga uradnega veterinarja.