Skoči do osrednje vsebine

Za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture skoraj 8 milijonov evrov

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Z javnim razpisom želimo občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con. S tem želimo zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju.

Pri tem se za ekonomsko – poslovno cono šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in / ali gospodarske cone. Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za ekonomsko - poslovno cono se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih, in sicer kohezijska regija Vzhodna Slovenija in kohezijska regija Zahodna Slovenija. Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je namenjenih 4.776.000 evrov in za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.184.000 evrov. 

Rok za oddajo vlog je 15. julij 2022.

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023