Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna misija ARTEMIS v Sloveniji

Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je od 22. do 30. maja 2022 gostila mednarodno pregledovalno misijo ARTEMIS (angleško Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management, Decommissioning and Remediation), ki jo je organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE).

Misija ARTEMIS je nadaljevanje misije IRRS (angleško Integrated Regulatory Review Service), ki je potekala na Upravi za jedrsko varnost (URSJV) od 3. do 14. aprila 2022. Misija je izvedla neodvisen strokovni pregled zakonodajnega in upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti v Republiki Sloveniji in gre za prvo t.i. »back-to-back« misijo.

Namen pregledovalne misije ARTEMIS je zagotoviti neodvisen mednarodni pregled nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki je na osnovi Direktive Sveta 2011/70/EURATOM zahtevan vsakih 10 let.

Na misiji ARTEMIS so sodelovali tudi sodelavci URSJV, in sicer v razpravi o upravnem nadzoru nad ravnanjem z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter o kadrovskih in finančnih potrebah za izvajanje nacionalnega programa.

Podrobnejše informacije o misiji so na spletni strani ARAO.