Skoči do osrednje vsebine

Slovenska predstavnica mag. Vesna Kerstin Petrič predseduje Izvršnemu odboru Svetovne zdravstvene organizacije

Izvršni odbor Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je danes potrdil mag. Vesno Kerstin Petrič, generalno direktorico Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje, za predsednico Izvršnega odbora SZO.

Izvršni odbor SZO deluje kot izvršilni organ Generalne skupščine SZO in pripravlja njen program, spremlja izvajanje sprejetih resolucij, odločitev in politik ter svetuje in usmerja generalnega direktorja SZO in širše prispeva k delu organizacije. V Izvršni odbor SZO so lahko izvoljeni predstavniki vseh držav članic SZO. Sestavljen je iz 34 strokovno usposobljenih predstavnikov držav članic, ki so na regionalni ravni izvoljeni za obdobje treh let. Evropska regija SZO ima 8 članov Izvršnega odbora; poleg Slovenije bodo Evropsko regijo SZO v tem letu predstavljale še Belorusija, Danska, Francija, Moldavija, Ruska federacija, Slovaška, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Predsednik Izvršnega odbora je po načelu rotacije izbran vsakič iz druge regije in mesto v tem letu pripada Evropski regiji SZO.

Evropska regija SZO je mag. Kerstin Vesno Petrič predlagala kot svojo najprimernejšo kandidatko za mesto predsednice Izvršnega odbora SZO, zaradi njenih dolgoletnih izkušenj pri sodelovanju s SZO, odličnega poznavanja procesov delovanja in odločanja v SZO ter strokovne usposobljenosti in referenc pri oblikovanju nacionalnih in mednarodnih zdravstvenih politik.

Gre za najvišjo častno (neplačano) funkcijo, na katero je lahko izvoljen predstavnik iz države članice SZO. Predsedovanje Izvršnem odboru SZO bo pomembno prispevalo k prepoznavnosti Slovenije na globalni ravni in omogočilo boljše uveljavljanje prizadevanj države na različnih področjih javnega zdravja. Poleg tega je Slovenija dobila priložnost, da okrepi mednarodno prepoznavnost na področju globalnega zdravja in aktivno prispeva k sooblikovanju globalne zdravstvene politike ter pripomore k doseganju bolj pravičnega, trajnostnega in odgovornega razvoja na področju zdravja.

Mag. Vesna Kerstin Petrič je 30. maja 2022 prevzela enoletno predsedovanje Izvršnemu odboru. Posnetek 151 seje Izvršnega odbora je zabeležen na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije.