Skoči do osrednje vsebine

Vročitev spominskih medalj ob 30. obletnici Republike Slovenije

Slovenska generalna konzulka Metka Lajnšček je 26. 5. v prostorih Generalnega konzulata vročila spominske medalje ob 30. obletnici Republike Slovenije pripadnikom slovenske skupnosti v Porabju za njihov prispevek pri nastajanju samostojne države Slovenije in ohranjanju slovenske narodne pripadnosti. Med zaslužnimi prejemniki so Ibolya Dončecz Merkli, Klara Fodor, Erika Glanz, Alojz Hanžek, Jože Hirnök, Laci Kovač, Marija Kozar Mukič, Francek Mukič, Martin Ropoš, Marijana Sukič in Irena Pavlič, ki ji je bila spominska medalja vročena posthumno.

Generalna konzulka Metka Lajnšček s prejemniki spominskih medalj | Avtor Generalni konzulat Monošter

Generalna konzulka je ob tej priložnosti zaslužnim prejemnikom čestitala in se jim zahvalila za izkazano solidarnost v času slovenskega osamosvajanja in za to, da svoje narodne pripadnosti niso zatajili. "Ohranjali ste jo v preteklosti, izkazali ste jo, ko vas je Slovenija najbolj potrebovala, in borite se naprej, da v Porabju ostanejo Slovenci, se ohranijo slovenska beseda, kultura, identiteta", je med drugim povedala.
Po njenih besedah država Slovenija izjemno ceni prizadevanja rojakov v zamejstvu in izseljenstvu. Po svojih močeh jih podpira in pomaga slovenskim skupnostim zunaj meja, tudi porabskim Slovencem s ciljem, da bo s skupnimi močmi slovenstvo v Porabju živelo naprej.