Skoči do osrednje vsebine

Priročnik za izvedbo postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru pilotnega projekta za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (Pilot MOP), pripravilo osnutek Priročnika za izvedbo postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora.

Grafični prikaz neusklajenosti zemljiškega katastra na območju Mestne občine Nova Gorica

Prikaz neusklajenosti zemljiškega katastra na območju Mestne občine Nova Gorica | Avtor: MOP, GURS

Osnutek priročnika je nastal v okviru sklopa področja 2, ki zajema zagotavljanje podatkov urejanja prostora na lokalni ravni, v sodelovanju z Geodetskim inštitutom RS in Locus d.o.o.

V priročniku so predstavljeni proces in metodologija za izvedbo postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora ter praktični primeri dovoljene in nedovoljene posodobitve  grafičnega prikaza. Ta postopek je uvedel novi Zakon o urejanju prostora z namenom, da se pripravljavcu prostorskega akta omogoči usklajevanje grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta z aktualnimi podatki iz katastra nepremičnin. Tehnična posodobitev se lahko izvede v postopku priprave prostorskega izvedbenega akta ali pa s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta v skladu s 142. členom Zakona o urejanju prostora. V primeru izvedbe slednjega postopka se ne dovoljuje vsebinskih sprememb grafičnega dela.

V času priprave metodologije je bila izvedena prilagoditev veljavnega občinskega prostorskega načrta na trenutno stanje zemljiških parcel na območju Mestne občine Nova Gorica. Izdelan je bil tudi vzorčni primer elaborata tehnične posodobitve, s katerim se bo v okviru postopka potrdila in dokumentirala izvedba tehnične posodobitve s strani pooblaščenega prostorskega načrtovalca in pooblaščenega inženirja geodezije.

Metodologija bo dopolnjena še z usmeritvami pri presoji vsebinske ustreznosti tehnično posodobljenega grafičnega prikaza namenske rabe prostora s strani pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Zaključek naloge je predviden v novembru 2022.

Osnutek Priročnika za izvedbo postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora