Skoči do osrednje vsebine

Odprtje prostorov Hiše za otroke

Danes je v Ljubljani potekala otvoritev prostorov Javnega zavoda Hiša za otroke.

gostje na prireditvi, v prvi vrsti veleposlanica Kraljevine Norveške v Sloveniji, minister za pravosodje, predsednik Republike Slovenije, direktorica Javnega zavoda Hiša za otroke, namestnik varuha človekovih pravic
1 / 4

Vzpostavitev in začetek delovanja Hiša za otroke pomeni zaključek večletnih prizadevanj tako stroke kot politike za izboljšanje načina obravnave otrok, ki se znajdejo v kazenskih ali predkazenskih postopkih kot priče ali žrtve kaznivih dejanj. Hiša za otroke bo delovala po modelu Barnahus, ki je vodilni evropski model za obravnavo otrok žrtev spolnih zlorab in pomeni usklajevanje kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito in pomoč otroku.

Prostori, v katerih bo delovala Hiša za otroke, so bili prenovljeni in opremljeni v okviru projekta, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. V okviru tega projekta bodo izvedena tudi potrebna usposabljanja in pilotno delovanje Hiše za otroke.

Veleposlanica Kraljevine Norveške v Sloveniji je v nagovoru dejala, da smo odrasli odgovorni za zagotavljanje varovanja otrokovih pravic in zaščite njihovih interesov. Poudarila je, da zloraba otrok ne pozna meja, pojavlja se v vsaki državi in v vseh družbenih slojih, zato je ključnega pomena vložiti več naporov za preprečevanje zlorab otrok in zdravljenje žrtev v otrokom prijaznem in varnem okolju.

»Ne le kot namestnik varuha, temveč tudi kot človek sem danes izjemno hvaležen. Predvsem zato, ker smo  po več letih prizadevanj v prvi vrsti številnih posameznic in posameznikov, pa tudi institucij dobili slovenski Barnahus, torej Hišo za otroke,« je dejal namestnik Varuha človekovih pravic dr. Jože Ruparčič. Varuh človekovih pravic je že med prvimi v Sloveniji podpirali ustanovitev Hiše za otroke tudi v Sloveniji. Redno se zavzemajo tudi za krepitev otroku prijaznega pravosodja in za to, da so otrokove pravice upoštevane, da je otrok v različnih sistemih in institucijah obravnavan kot subjekt in ne objekt pravic. Namestnik je Hiši za otroke, njeni direktorici, vsem zaposlenim in sodelavcem ob današnji otvoritvi zaželel veliko elana za prihajajoče težke izzive.

Zbrane je nagovoril tudi minister za pravosodje Marjan Dikaučič. Poudaril je, da Slovenija velja za državo, ki zgledno skrbi za otroke in ima na splošno dobro razvit sistem varstva in zaščite otrok, ki je usklajen z mednarodnimi standardi in zagotavlja visoko raven uresničevanja njihovih pravic in blaginje. Mednarodne primerjave s tega področja Slovenijo uvrščajo visoko, žal pa je raziskava »Percepcija spolne zlorabe otrok v Sloveniji« pokazala, da je skoraj vsaka peta Slovenka ali Slovenec v otroštvu že doživel eno od oblik spolne zlorabe. »Po petih letih naporov in trdega dela širokega kroga strokovnjakov, institucij ter nenazadnje - politike, smo dosegli izjemen napredek glede zaščite otrok tudi na področju pravosodja,« je dejal minister in dodal: »Naša zaveza, da bomo najšibkejšim in najranljivejšim, ki se morajo zaradi zavržnih dejanj soočati s pravosodnim sistemom, zagotovili posebno pozornost in skrb, je končno udejanjena. In tako danes s ponosom predajamo prostore v uporabo tistim, ki bodo otrokom – žrtvam in pričam kaznivih dejanj – nudili nujno potrebno pomoč. Strokovnjakom, pravosodnimi, socialnimi in zdravstvenimi institucijami, katerih delo bo usmerjeno predvsem v zagotavljanje največje koristi otroka.« Minister se je zahvalil vsem institucijam in posameznikom, ki so se posebej angažirali za začetek in končanje projekta.