Skoči do osrednje vsebine

Ni zdravja brez ustnega zdravja

Minister za zdravje Janez Poklukar se je danes udeležil na 17. seje Odbora za zobozdravstvo, Zdravniške zbornica Slovenije (ZZS), kjer so člani Odbora obravnavali dokument Strategija ustnega zdravja v Republiki Sloveniji, ki naslavlja pomembne točke dela na področju zobozdravstva za obdobje 2020-2030.

Minister je v nagovoru poudaril, da je ustno zdravje pomembno za posameznika in za celotno družbo: »Ne samo, da brez ustnega zdravja ni zdravja, brez ustnega zdravja ni družbene blaginje. Ni pretiravanje, če rečem, da je urejeno zobovje populacije ogledalo gospodarsko uspešne družbe.« V nadaljevanju je povedal, da je krepitev področja preventive ustnega zdravja ključni način za zmanjševanja stroškovnega bremena ustnih in zobnih bolezni.

S tem v mislih bo, po besedah ministra, potrebno v Sloveniji opolnomočiti splošno zobozdravstvo in omogočiti  enakomerno dostopnost do zobozdravnika s sprejemljivimi čakalnimi dobami. Prav tako bo potrebno povečati število zobozdravnikov v skladu s finančnimi sredstvi in s potrebami prebivalstva.

Najpomembnejši dokument za nadaljnje delo na področju zobozdravstva je zagotovo Strategija ustnega zdravja v Republiki Sloveniji za obdobje 2020–2030. Celovita strategija razvoja zobozdravstva v Sloveniji z določitvijo mreže zobozdravstvene dejavnosti, opredelitvijo programa in prenovo modela financiranja zobozdravstvenih storitev ima podlago za sprejetje v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25). Zdravstveni svet je na svoji zadnji seji ta dokument tudi potrdil.

Vlaganje sredstev in krepitev področja preventive ustnega zdravja sta učinkovit način zmanjševanja stroškovnega bremena ustnih in zobnih bolezni. Zaradi medsebojne povezanosti ustnega in splošnega zdravja ter pomena ustnega zdravja za kakovost življenja je treba ohraniti tudi sistemsko urejenost kurative na področju ustnega zdravja. Poseben izziv pa še vedno tudi v zobozdravstvu v Slovenji ostaja smiselna raba protimikrobnih zdravil.

Na koncu se je minister Poklukar zahvalil vsem članom Odbora za zobozdravstvo za dobro koordinacijo in medsebojno sodelovanje ter zaključil: »Naj pohvalim vaš odziv na epidemijo COVID-19, vašo odzivnost in skrb za zobozdravstveno varstvo v izrednih razmerah. Prepričan sem, da boste v takem slogu nadaljevali tudi v prihodnje.«