Skoči do osrednje vsebine

Natečaj dobrih praks razvoja podeželja - Rural Inspiration Awards 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znova zbira prijave za natečaj dobrih praks Rural Inspiration Awards 2022 (nagrade za navdihujoče podeželske projekte). z geslom »Prihodnost so mladi«. Z natečajem želimo prepoznati najboljše prakse in projekte, ki prispevajo k razvoju in ohranjanju našega podeželja ter spodbuditi izmenjavo navdihujočih primerov dobrih praks, ki naslavljajo sodobne izzive v kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja. Projekti morajo biti podprti s sredstvi skupne kmetijske politike. Rok prijave je 15. 6. 2022.

Uradni logotip Nagrade za navdihujoče podeželske projekte.

Uradni logotip Nagrade za navdihujoče podeželske projekte.

Ministrstvo vabi nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike, strokovno in splošno javnost, da Mreži za podeželje predlaga nacionalne kandidate. Iz Slovenije bomo lahko podali osem predlogov. V finalni izbor bo izbranih 24 primerov dobrih praks, katerim bo podeljenih pet nagrad. Natečaj, že četrt po vrsti, organizira Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (angleško: European Network for Rural Development) in nacionalnimi mrežami za podeželje. Razglasitev najboljših projektov na evropski ravni bo oktobra letos.

Razpisane kategorije natečaja:

 • Zelena prihodnost - projekti, ki naslavljajo podnebne spremembe (blažitev ali prilagajanje), trajnostni razvoj in zeleni prehod (izboljšanje okolja).
 • Digitalna prihodnost – projekti s trajnostnim pristopom, ki uspešno uporabljajo koristi digitalizacije v kmetijstvu in podeželskih skupnostih, na primer izboljšujejo digitalno in širokopasovno infrastrukturo, zagotavljajo digitalne storitve, uvajajo novo tehnologijo ali izboljšujejo digitalne veščine ali znanja.
 • Odporna prihodnost – projekti, ki prispevajo h krepitvi gospodarske odpornosti podeželske Evrope predvsem za podeželske skupnosti in podjetja.
 • Socialno vključujoča in inovativna prihodnost – projekti, ki so namenjeni vključevanju podeželske družbe in podpirajo podeželsko podjetništvo.
 • Najboljši projekt na temo mladih po izboru javnosti (angleško: Popular Vote) - nagrada bo podeljena projektu, ki bo vključeval mlade (stare manj kot 40 let). Na vlogi mora biti označeno, da projekt vključuje mlade.

Kako se prijaviti:

Na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si pošljite izpolnjen obrazec.

Pogoji za sodelovanje:

 • Projekti morajo biti sofinancirani iz Skupne kmetijske politike:
  • iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) oz. Programa razvoja podeželja 2014-2020 ali
  • iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) – I. steber Skupne kmetijske politike (na primer neposredna plačila, proizvodno vezana podpora, plačilo za mlade kmete, plačilo za območja z naravnimi omejitvami – PONO).
 • Projekt, ki je bil že v izboru na predhodnem natečaju RIA, ne more ponovno kandidirati.
 • Projekti morajo biti zaključeni. Izjeme so možne v primeru površinskih ukrepov, večletnih zahtevnih investicij ali kjer je prišlo do zamika zaradi omejitev covid-19, kljub temu morajo projekti dokazovati učinke.
 • Končni izbor projektov lahko na natečaj Evropske mreže za podeželje (ENRD) odda zgolj Mreža za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kriteriji za izbor:

 • neposredni učinki,
 • učinki povezovanja,
 • sinergije ali prispevek k ciljem drugih EU politikami,
 • možnost prenosa na druga območja,
 • inovativnost in
 • vključevanje mladih.

Kriteriji so podrobneje predstavljeni na obrazcu.  

Na spletni strani Programa razvoja podeželja najdete obrazca za prijavo ter za soglasje k uporabi podatkov in fotografij.

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: mreza-podezelje.mkgp@gov.si ali po telefonu: 01 478 91 36.