Skoči do osrednje vsebine

Na odprtem oddelku zapora Dob izdelali lutke za otroke

Direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je danes enoti vrtca v Mirni na Dolenjskem predal lutke iz blaga, ki so jih izdelali obsojenci v Odprtem oddelku Puščava.

Lutke je direktor Zoran Remic predal gospe Mateji Lužar, vodji enote vrtca Deteljica, ki je del Osnovne šole Mirna. V vrtcu so ob predaji igrač izrazili presenečenje, veselje in hvaležnost. Odločili so se, da bodo izdelki v prostorih vrtca sprva na ogled na razstavi, ki si jo bodo lahko ogledali otroci in ostali obiskovalci. Pisane lutke iz filca so v podobah različnih živali, v izdelavo posameznega izdelka pa je bilo vloženega veliko truda, spretnosti in natančnosti.

V zavodih za prestajanje kazni zapora s tovrstnimi projekti krepimo sodelovanje z institucijami v lokalnem okolju, z željo po čim večjem povezovanju, sprejetosti in razvijanju občutljivosti do zaprtih oseb. Obenem pa si prizadevamo tudi za socialno vključevanje obsojencev v življenje po prestani kazni in za njihovo konstruktivno preživljanja prostega časa. Nekateri obsojenci preko prostočasnih aktivnosti v zaporu razvijajo spretnosti in talente, ki jih odkrivajo šele na prestajanju zaporne kazni. Na ta način si pridobivajo dodatna koristna znanja, ki jim bodo lahko olajšala ponovno vključitev v družbo.