Skoči do osrednje vsebine

Sprejet predlog zakona za ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine

Vlada Republike Slovenije je na seji 20. maja letos določila besedilo Predloga zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Zaradi omilitve posledic humanitarne krize, ki je posledica ruske vojaške invazije na Ukrajino, s tem povezanega množičnega prihoda razseljenih oseb iz Ukrajine na ozemlje Republike Slovenije ter zaradi implementacije sklepa vlade o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine, ki določa kategorije oseb za začasno zaščito, njeno trajanje in pravila po prenehanju začasne zaščite, ter zaradi učinkovitejšega izvajanja postopkov priznanja začasne zaščite in zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito želi vlada z zakonom intenzivirati mehanizme za izvedbo tega instituta.

Predlog zakona predvideva ustrezno novelacijo predpisov, zlasti s področja začasne zaščite razseljenih oseb, za hitro, učinkovito in celovito ureditev položaja oseb, za katere je uvedena začasna zaščita. Pri tem predlog zakona sledi načelom mednarodnih humanitarnega prava in prava o varstvu ljudi, upošteva izhodišča nacionalne zakonodaje in mednarodne obveznosti, vključno s predpisi EU.

Hkrati se s predlogom zakona uvajajo rešitve predvsem na področju administrativnega upravljanja, vodenja postopkov priznanja začasne zaščite in zagotovitve pravic osebam, za katere je uvedena začasna zaščita, ter za blažitev negativnega učinka na vseh področjih delovanja države.

Ker posledice ukrajinske krize čutijo tudi slovenska podjetja, se s predlogom zakona uvaja začasen ukrep na področju gospodarstva predvsem za zagotovitev likvidnostnih sredstev za podjetja. Predlagan je ukrep ugodnih posojil prek Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, ki je finančna institucija in izvajalska ustanova, ki izvaja ukrepe za gospodarstvo.  

Predlog zakona ureja tudi začasen ukrep menjave omejene količine bankovcev ukrajinske grivne, s katero razpolagajo osebe, za katere je uvedena začasna zaščita, v evre, kot je to določeno v Priporočilih Sveta EU o pretvorbi bankovcev grivne v valuto države članice gostiteljice v korist razseljenih oseb iz Ukrajine z dne 19. aprila 2022.

Pri tem se želi v Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO) odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi. Predlagani so:

  • nadaljnja uskladitev z Direktivo Sveta 2001/55/ES,
  • poenostavitev in hitrejša izvedba postopka priznanja začasne zaščite, vključno z jasnejšo ureditvijo ob vzporednosti začasne zaščite in postopku mednarodne zaščite, 
  • jasnejša delitev pristojnosti za izvedbo posameznih dejanj v postopku priznanja začasne zaščite ter odgovornosti za zagotovitev pravic osebam z začasno zaščito,
  • ureditev pravic prosilcev za začasno zaščito in jasnejša ureditev pravic osebam z začasno zaščito.