Skoči do osrednje vsebine

Podpis sporazuma o sodelovanju med Upravo za jedrsko varnost in poljskim upravnim organom

Med dvodnevnim obiskom predstavnikov Državne agencije Republike Poljske za jedrsko energijo (poljsko Państwowa Agencja Atomistyki – PAA) v Sloveniji, ki ga je gostila Uprava za jedrsko varnost (URSJV), je bil podpisan sporazum o sodelovanju in izmenjavi informacij med obema upravnima organoma.

Pri mizi stojita dve osebi, ki se rokujeta. V levi roki  držita podpisane dokumente. Na steni za osebama sta obešeni dve sliki.

Direktor URSJV g. Igor Sirc in predsednik PAA g. Łukasz Młynarkiewicz | Avtor: Uprava za jedrsko varnost

Direktor URSJV Igor Sirc in predsednik PAA Łukasz Młynarkiewicz sta 24. maja 2022 podpisala sporazum o soglasju za sodelovanje in izmenjavo informacij o upravnih zadevah na jedrskem področju. Sporazum med slovenskim in poljskim upravnim organom se nanaša na sodelovanje in izmenjavo informacij ter izkušenj med upravnima organoma, ki obsega jedrsko in sevalno varnost, s poudarkom na varnosti jedrskih naprav v vseh obdobjih od izbire lokacije do razgradnje. Obsega tudi izmenjavo podatkov v zvezi z nadzorom sevanja v okolju in ravnanjem z radioaktivnimi odpadki ter izdaji dovoljenj in pooblastil za uporabo jedrskih naprav in radioaktivnih virov. Sporazum pokriva tudi področja kot so pripravljenost in ukrepanje ob izrednem dogodku, prevoz, tranzit in pošiljanje radioaktivnih snovi ter radioaktivnih odpadkov, izobraževanje in preizkuse strokovne usposobljenosti na področju uporabe jedrske energije ter obveščanje javnosti.

Poljska delegacija je dan pred tem, 23. maja, obiskala tudi jedrsko elektrarno Krško, kjer so imeli voden ogled elektrarne, osebje pa jim je predstavilo še značilnosti elektrarne, zadnje posodobitve za izboljšanje varnosti in načrte za dolgoročno obratovanje.