Skoči do osrednje vsebine

Dela v Jami pod Macesnovo Gorico se nadaljujejo

V Jami pod Macesnovo Gorico se nadaljujejo dela izkopa žrtev povojnih pobojev. Neposredna pripravljalna dela so se začela že lani jeseni s pripravo in zavarovanjem terena ter namestitvijo zaščitnih mrež, maja letos pa nadaljevala ureditvijo platoja, postavitvijo odrov ter z izkopom.

Dela bodo predvidoma potekala tri do štiri mesece. Do sedaj so iz jame iznesli več kot 160 kubičnih metrov nasutega materiala in očitno je, da bo nasutje večje, kot je bilo prvotno predvideno. 

Zaradi varnosti oseb, ki se nahajajo na deloviščih ter zagotovitve nemotenega dela izvajalcev, je območje ograjeno in ni dostopno javnosti. Dostop na delovišče je omogočen zgolj izvajalcem in nadzornemu osebju.

Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino bo po zaključku del posredovala celovito informacijo o rezultatih del.

Zgodovinsko ozadje

Po zapisu zgodovinarja dr. Mitja Ferenca je britanska vojska med 27. in 31. majem 1945 iz zbirnega taborišča v Vetrinju pri Celovcu vrnila v Slovenijo ogromno število nasprotnikov partizanskega oziroma komunističnega tabora, med njimi večji del slovenskih domobrancev, in jih predala Jugoslovanski armadi. Iz taborišča v Šentvidu nad Ljubljano so nato Slovence, Hrvate, Srbe in ostale z vlaki odpeljali do Kočevja, od tam pa s tovornjaki do Kočevskega roga, kjer so jih pomorili in zmetali v brezna. Poleg Jame pod Macesnovo Gorico je najbolj znano še grobišče Jama pod Krenom.

Med ljudmi je bila lokacija prikritega vojnega grobišča poznana že desetletja, kar potrjuje postavitev križa pred grobiščem v aprilu 1990. V letih 2004 do 2017 je bilo na podlagi pridobljenih informacij izvedenih več raziskovanj in sondiranj, ki so potrdila, da gre za množično grobišče. Na podlagi tega je Komisija vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč sprejela odločitev o izkopu. Projekt gradbenih in pripravljalnih del za dostop do posmrtnih ostankov v grobišču Jama pod Macesnovo Gorico je bil pripravljen leta 2019 in od tedaj po etapah potekajo potrebna dela, ki jih je zaradi zahtevnosti terena in okoliščin nastanka potrebno izvajati z vso skrbnostjo. Izkopu bo sledil dostojni pokop žrtev.

Vhod v jamo je izza lesene ograje. Desno od vhoda stoji razpelo. zadaj pa se začenja gozd

Pred breznom | Avtor: Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino

1 / 3