Skoči do osrednje vsebine

Začenja se Teden gozdov - osrednja tema je »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi«

Letošnji Teden gozdov (23. – 29. 5. 2022) se osredotoča na nego gozda, ki je glavno orodje za usmerjanje razvoja gozdov in temelj skrbnega gospodarjenja z gozdom. Za negovanimi gozdovi stojita skrben lastnik gozda in strokoven gozdar. Sodobna nega gozda upošteva klasična načela nege gozda, usmerja pa v racionalizacijo ukrepov, prepušča del gozdnih sestojev naravni samodejnosti in se tesno prilagaja naravnim in družbenim razmeram ter ciljem gospodarjenja z gozdovi v podnebno nestabilnem okolju.

Tematski plakat Tedna gozdov

Tematski plakat Tedna gozdov | Avtor Zavod za gozdove Slovenije

Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi

Pred slovenski gozd so postavljeni veliki izzivi, ki so posledica vse večjih potreb družbe po materialnih in nematerialnih dobrinah iz gozda, ob vse večjih motnjah zaradi podnebnih sprememb. Ključni odziv gozdarstva na podnebne spremembe je prilagajanje gospodarjenja z gozdovi, s katerim želimo zmanjšati negativne posledice podnebnih sprememb na gozd in zagotoviti uresničevanje vseh funkcij gozdov tudi v prihodnosti.

Izrazite podnebne in družbene spremembe imajo pomemben vpliv na načrtovanje in izvajanje nege gozda, s katero oblikujemo prihodnost gozdov. Sodobna nega gozda tako upošteva klasična načela nege gozda, usmerja pa v racionalizacijo ukrepov, prepušča del gozdnih sestojev naravni samodejnosti in se tesno prilagaja naravnim in družbenim razmeram ter ciljem gospodarjenja z gozdovi v podnebno nestabilnem okolju. Pravilna in pravočasna izvedba ukrepov nege ugodno vpliva na vse funkcije gozdov. Z vzgojo kakovostnih in zdravih dreves tako krepimo funkcije gozdov, celotni družbi zagotavljamo gozdne proizvode, lastnikom gozdov pa zagotavljamo prihodek.

Izpostavljeni dogodki Tedna gozdov 2022

  • torek, 24. 5. – osrednji dogodek – »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi« (Hiša na Magolniku); na prireditvi se bodo zbrali predstavniki gozdarskih in okoljskih institucij, lastniki gozdov, naravovarstveniki in okoljevarstveniki, predstavniki lokalne skupnost in drugi. Ob skupnem načrtovanju in izvedbi ukrepov nege gozda bodo spoznavali odločitve, s katerimi se pri usmerjanju razvoja gozdov soočajo gozdarji;
  • sreda, 25. 5. 2022 - Znanstveno srečanje Gozd in les: Gozd in les v času in prostoru, (Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana);
  • četrtek, 26. 5. 2022 - Dan odprtih vrat Gozdarskega inštituta Slovenije in Centralne enote Zavoda za gozdove Slovenije (Večna pot 2, Ljubljana);
  • petek, 27. 5. 2022 - Klepet na naj poti (Logarska dolina);
  • sobota, 28. 5. 2022 - zaključek Tedna gozdov (Lisca).

Zavod za gozdove Slovenije vabi posameznike k obisku gozdnih učnih poti, ki jih lahko najdejo s pomočjo spletnega pregledovalnika gozdnih učnih poti Zavoda za gozdove Slovenije.

Na spletni strani Zavoda za gozdove najdete dodatne informacije o prireditvah v Tednu gozdov, tematski plakat ter zgibanko o negi gozda.