Skoči do osrednje vsebine

Otvoritev 33. Festivala Dobrot slovenskih kmetij

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil 33. Festivala Dobrot slovenskih kmetij, ki že tradicionalno poteka na Ptuju. Projekt vsako leto poteka pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije oziroma Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj ter Mestne občine Ptuj, ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gastronomsko kulinarični dogodek že vrsto let vabi obiskovalce s pristnimi in kakovostnimi slovenskimi dobrotami, vsako leto pa je organiziran tudi bogat spremljajoči program. Vrhunec projekta je ocenjevanje kmečkih prehranskih proizvodov.

Minister Podgoršek na otvoritvi Festivala Dobrot slovenskih kmetij

Minister Podgoršek na otvoritvi Festivala Dobrot slovenskih kmetij | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3

Minister je v svojem govoru izpostavil: »Navade in zahteve potrošnikov so se v zadnjih desetletjih zelo spremenile. Danes se potrošniki zavedajo pomena varne in neoporečne hrane, ki jo uživajo, vedno bolj so pozorni na njeno kakovost in na območje, iz katerega izvira«. Slovenija je kljub svoji relativni geografski majhnosti po svojih naravnih, zgodovinskih, kulturnih značilnostih zelo razgibana in raznolika, kar velja tudi za gastronomske in kulinarične posebnosti. Živimo v času, ko stabilna preskrba s kakovostno hrano ni več povsem samoumevna. Pretresi na svetovnih trgih, povezani tako z epidemijo covida-19 kot tudi z vojno v Ukrajini, izpostavljajo nujnost ter dolžnost pridelave hrane doma, kar je obenem tudi naša priložnost. Družba mora ostati do določene mere samooskrbna, kar je možno doseči samo s podporo domačih pridelovalcev in predelovalcev lokalne hrane ter s spoštljivim odnosom do dela in znanja kmetov. »Epidemija je pokazala našo ranljivost in kako pomembno je, da ponovno vzpostavimo ravnovesje med človekovo dejavnostjo in naravo.«

Prehod na trajnostni prehranski sistem lahko prinese okoljske, zdravstvene, socialne in gospodarske koristi. Za uspešno okrevanje in prehod je bistvena zagotovitev trajnostnega preživetja primarnih proizvajalcev, ki še vedno zaostajajo po prihodkih. Nadalje je pomemben skupen pristop, ki bo vključeval javne organe na vseh ravneh upravljanja (vključno z mesti, podeželskimi in obalnimi skupnostmi), zasebni sektor po vsej prehranski vrednostni verigi, nevladne organizacije, socialne partnerje, akademsko srenjo in vse državljane. Ključnega pomena je zato delovanje in sodelovanje celotne agroživilske verige, od proizvajalcev - kmetov, preko zadrug, klavnic in dobaviteljev, predelovalne industrije, do trgovcev. Vsi morajo razumeti specifičnost situacije in prevzeti svoj delež odgovornosti za iskanje najboljših rešitev in ravnanj za vse člene v verigi preskrbe s hrano.

»S projektom Dobrote slovenskih kmetij je bilo kmetijam omogočeno, da so svoja tradicionalna znanja in prakse oblikovali v visoko kakovostne izdelke. Strokovno ocenjevanje in podelitev priznanj za kakovost, spodbuja kmetije k dvigu kakovosti in njenemu ohranjanju. Boljša kakovost, na katero opozorijo znaki, ki jih prejmejo kmetije, pa lahko omogoči tudi boljšo prodajo. Tradicija in sodobnost sta tako z roko v roki pripravila ponudbo, ki jo prinašajo v vaše domove, » je poudaril minister dr. Jože Podgoršek.