Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe na 5. javnem razpisu za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

18. 5. 2022 smo zaključili obdelavo vlog na podukrepu M8.6, ki so bile vložene na 5. javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 za leto 2021.

Javni razpis operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 je bil objavljen 15. 10. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 8. 11. 2021 do vključno 17. 1. 2022. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 4 milijone evrov.

Namen naložb je vzpostaviti ustrezno velike razširjene obrate za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so sušenje lesa in impregnacija lesa ter predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov ter ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno-lesne verige.

Prejeli smo 116 vlog, izdanih pa je bilo 94 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 3.976.049,50 evra. Ker so vlagatelji zaprosili za več sredstev, kot jih je bilo na voljo, je Agencija 7 vlog zavrnila zaradi porabe sredstev, 13 vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanje pogojev, 2 vlogi pa sta vlagatelja umaknila sama.