Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe na 20. javnem razpisu za prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskem območju

65 upravičencem (sklop A) in 34 upravičencem (sklop B) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 9,66 milijona evrov.

20. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih je bil objavljen 20. 10. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 15. 11. 2021 do objave zaprtja javnega razpisa - 30. 12. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) znašala 2.000.000,00 evrov, za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov (sklop B) pa 6.693.969,60 evra. Pri končni razdelitvi sredstev se je upošteval tudi ostanek sredstev s sklopa C v skupni vrednosti 976.951,13 evra.

Na Agencijo je za sklop A prispelo 212 vlog, za katere je bilo izdanih 65 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 2.264.807,51 evra. 147 vlog je bilo zaradi premalo razpisanih sredstev zavrnjenih. Za sklop B je prispelo 128 vlog, za katere je bilo izdano 34 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 7.394.447,12 evra. 94 vlog je bilo zaradi premalo razpisanih sredstev zavrnjenih.