Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje nadzora nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah

Zaradi stalne problematike pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje inšpekcijske službe, ki imajo pristojnosti za nadzor nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah, tudi letos že opravljajo nadzore.

Poseben poudarek je namenjen prodajalcem, ki prodajo vršijo ob cestah.

V nadzorih, ki se bodo izvajali preko celega leta, bodo sodelovali inšpektorji Finančne uprave RS, Tržnega inšpektorata RS, Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpektorata za infrastrukturo ter Urada za meroslovje.

Nadzori so usmerjeni v preverjanje izpolnjevanja zakonodaje s področja dela in zaposlovanja na črno ter davčnega potrjevanja računov (FURS); higiene živil, sledljivosti, kakovosti in označevanja živil (UVHVVR)l; meroslovnih zahtev za neavtomatske tehtnice (MIRS); trgovine - soglasje za prodajo, označitev stojnic, zagotavljanje podatkov o stanju blaga, označitve cen  (TIRS) ter zakonodaje s področja cest - zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu: preverjanje priključkov, ustrezne preglednosti, izvajanje del v cestnem svetu in varovalnem pasu za namene prodaje sadja in zelenjave, postavljanje kakršnih koli predmetov v cestnem svetu, ki bi ovirali uporabo ceste in objekte za oglaševanje (IRSI).