Skoči do osrednje vsebine

Programski odbor za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vlada Republike Slovenije je ustanovila Programski odbor za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike.

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost je med ključnimi reformnimi aktivnostmi predvidena tudi vpeljava novega modela upravljanja in povezovanja raziskovalnega in inovacijskega ekosistema, ki bo naslovil izzive, ki izhajajo iz poročil o državi članici na področju raziskav, razvoja in inovacij.

Del novega sistema upravljanja predstavlja programski odbor, ki se ustanavlja za usklajevanje operativnih vidikov znanstveno - raziskovalne in inovacijske politike, ki je v pristojnosti različnih resorjev.

Programski odbor bo pripravil skupna izhodišča za usklajeno raziskovalno in inovacijsko politiko, ki bodo osnova za bolj učinkovito in koordinirano upravljanje aktivnosti, usklajeval bo ukrepe različnih ministrstev ter agencij in obravnaval ključna vprašanja za standardizacijo in koherentnost izvajanja raziskovalnih in inovacijskih politik.

Programski odbor se bo povezoval z Razvojnim Svetom Republike Slovenije, ki bo na strateški ravni v skladu s pristojnostmi iz Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti spremljal izvajanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v Sloveniji ter Vladi Republike Slovenije predlagal izhodišča in usmeritve za pripravo znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.

Programski odbor skupaj z novim Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti predstavlja del reformnih aktivnosti in pomemben mejnik v okviru komponente C3 K1 Raziskave, razvoj in inovacije v okviru  Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska Unija.

Informacije o nalogah in članih Programskega odbora.