Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje prehodnih ukrepov glede zahtev pri uvozu v Združeno kraljestvo

Vlada Združenega kraljestva (ZK) je sprejela odločitev o podaljšanju prehodnih ukrepov pri uvozu v ZK. Dodatne zahteve glede izvajanja veterinarskega in fitosanitarnega nadzora nad določenimi pošiljkami, ki se uvažajo v ZK, ter obveznosti glede veterinarskih in fitosanitarnih spričeval, naj bi namesto 1. julija 2022 pričele veljati šele konec leta 2023. Nadzor, ki se že izvaja in že veljavne zahteve glede najave in spremljajoče dokumentacije, pa ostanejo nespremenjeni.

Nadzorne aktivnosti, ki jih bodo namesto 1. julija 2022 pričeli izvajati šele konec leta 2023:

  • sanitarni in fitosanitarni (SPS) nadzor določenih pošiljk blaga iz EU, ki se sedaj izvaja na namembnem kraju v ZK, se bo do konca leta 2023 še naprej izvajal na teh mestih in ne na mejni kontrolni točki vstopa v ZK,
  • vlaganje deklaracij glede varnosti za uvoz blaga iz EU,
  • zahteva, da določene pošiljke blaga spremlja veterinarsko spričevalo ali fitosanitarno spričevalo in SPS nadzor pri uvozu iz EU,
  • prepovedi in omejitve glede uvoza hlajenega mesa iz EU,
  • predhodna najava za rastline in rastlinske proizvode z nizkim tveganjem.

Zahteve in pogoji za živali, rastline in blago, za katere je že od 1. januarja 2021 obvezna predhodna najava in zdravstveno ali fitosanitarno spričevalo, ostajajo v veljavi.

Na spletni strani Vlade Združenega kraljestva so objavljene informacije o podaljšanju prehodnih ukrepov glede zahtev pri uvozu v Združeno kraljestvo.